1917                    Christian X
Dronning Alexandrine

                                               

Kongens stamtavle

Kong Christian X i Livgardens røde gallauniform. Christian X var militærmand om en hals og gik næsten altid i uniform.

Christian X, ældste søn af Frederik VIII og dronning Louise. Født 26 september 1870 på Charlottenlund Slot. Død 20 april 1947 på Amalienborg. Gravlagt i Glücksborgernes kapel i Roskilde Domkirke.

ÆGTESKAB
Gift med
Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin.

BØRN
1. Frederik, født den 11 marts 1899 på Sorgenfri Slot, senere Frederik IX.
2. Knud, født 27. juli 1900 på Sorgenfri Slot. Ægtede 8. September 1933 prinsesse Caroline Mathilde, født 27. april 1912, datter af prins Harald, Christian X´s bror, Og prinsesse Helena. I 1947 blev prins Knud gjort til tronfølger, men ved grundlovsændringen i 1953 ændredes arvefølgen til fordel for hans broderdatter, prinsesse Margrethe. Prins Knud døde den 14 juni 1976.

Christian X var den første danske konge, som blev student. Han var en høj, myndig officerstype, alvorlig og pligtopfyldende. Det lykkedes ham og hans regering at holde landet uden for 1. verdenskrig ( 1914-18). Umiddelbart før genforeningen i 1920 indtrådte den såkaldte "Påskekrise" ved kongens afskedigelse af ministeriet Zahle. Kongens handlemåde ved ministeriets afskedigelse, og hans indsættelse af ministeriet Liebe, blev fra flere sider betragtet som grundlovsstridig. Men først efter at socialdemokratiet havde proklameret generalstrejke og luftet tanken om indførelse af republik, bøjede kongen sig.
Ridtet over grænsen den 10.juli s.å. gjorde imidlertid atter kongen til det nationale samlingsmærke, en stilling som majestæten yderligere befæstede under den tyske besættelse. Kongens (meget) korte takketelegram til Hitler i 1942, der udløste en krise i forholdet til besættelsesmagten vil huskes. Også efter at regering og rigsdag i 1943 var sat ud af funktion, fortsatte majestæten, trods den tiltagende spænding, sine ensomme uforfærdede rideture gennem sin hovedstad. Christian X rejste meget rundt i landet og optrådte altid med både kongelig værdighed og naturlig imødekommenhed. I sommermånederne søgte kongeparret ofte ro på Marselisborg Slot ved Århus. Majestæten har indskrevet sit navn med gylden skrift i den danske kongerække ved sit fornemme eksempel i en på alle måder bevæget tid. Det danske folks dybe hengivenhed og kærlighed til kongen, understreges af det faktum, at der af ingen dansk konge siden grundlovsgiveren Frederik VII, er skabt flere billeder, statuer, relieffer og buster end af Christian X.