1830                   Frederik VI
Kongen som ældre

Dronning Frederikke

Kongens stamtavle

                                                  

Kong Frederik VI i generalsuniform (hans yndlingspåklædning: Han elskede at lege soldat og var en meget lille mand).

Frederik VI var ældste søn af Christian VII og dronning Caroline Mathilde. Født 28 januar 1768 på Christiansborg Slot. Død 3 december 1839 på Amalienborg Slot. Gravsat i Frederik V´s kapel i Roskilde Domkirke.

ÆGTESKAB
Gift med
Marie Sofie Frederikke af Hessen-Kassel.

BØRN
1. En dreng, død 1791.
2. En datter, død 1793.
3. Caroline, født 28 oktober 1793 i København. Skulle i 1810 have været gift med prins Christian August af Augustenborg, der af visse grupper var udset til svensk konge. Han døde dog inden brylluppet, formentlig af et hjerteslag. I 1812 blev hun forlovet med sin fætter, prins Christian af Hessen, der imidlertid blev sindssyg og døde i 1814. Den 1 august 1829 indgik prinsessen ægteskab med arveprins Ferdinand, bror til Christian VIII. Hun døde 31 marts 1881.
4. Barn, døde som spæd.
5. Barn, døde som spæd.
6. Barn, døde som spæd.
7. Barn, døde som spæd.
8. Vilhelmine Maria, født 18 januar 1808 i Kiel. Først gift med prins Frederik (senere Frederik VII) den 1 november 1828 i København. Ægteskabet blev opløst i 1837. Derefter 19 maj 1838 indgik hun ægteskab med hertug Karl af Glucksburg, bror til Christian IX. Prinsesse Vilhelmine døde på Glucksburg Slot den 30 maj 1891.

1 ELSKERINDE
Frederiks VI`s maitresse- den sidste officielle kongelige elskerinde i Danmark, hed oprindelig Bente Mortensdatter Rafsted, men blev kaldt Bente Rafsted. Bente Rafsted blev født den 6 august 1790. Hun tildeltes navnet fru Dannemand, samtidig med at hun i 1829 fik rang af oberstinde. Bente Rafsted døde 23 december 1862.

BØRN
9. Louise Frederikke, født 1810. Gift med kaptajn Wilhelm Zachariæ. Død 1888. 
10. Caroline, født 1812. Gift med major Adolf Frederik Schack Brockdorff. Død 1844.
11. Frederik vilhelm, født 1813. Adlet 1830, lensgreve 1839. Død 1888, barnløs.
12. Frederik Valdemar, født 1819, død som ganske ung i 1835.

2 ELSKERINDE
En veninde fra Wienerkongressen 1814- 1815, Caroline Seuffert, født 1795, oppebar til sin død i 1891 en apanage fra Danmark.

Denne nøjagtige, strenge, nøjsomme, tidligt modne, lidet fantasifulde, ukrigeriske, men paradeelskende, pligtopfyldende, flittige, samvittighedsfulde, reformivrige, arbejdsomme, værdige, rolige, mistænksomme og stædige konge, Frederik VI, kom til magten som kronprins ved en stilfærdig paladsrevolution i 1784 (se Christian VII`s regeringstid). Han besad den reelle regeringsmagt i 24 år som kronprins. Som salvet monark var han konge i 31 år. Mere og mere blev han landsfaderen, der karakteriseres af ordene "vi alene vide". 
Københavns brand i 1795, tabet af flåden og Københavns bombardement i 1807 under Napoleonskrigene, statsbankerotten 1813 og tabet af Norge i 1814.  Den tidligere stormagt, Danmark, blev nu henvist til en fremtidig plads blandt Europas småstater. Kun få ville imidlertid indse dette, og Danmark førte sig derfor frem som en europæisk stormagt helt til den nye situation blev klar for enhver ved den ulyksalige nederlag til Tyskland i 1864.
Nationen oplevede til gengæld en guldalder indenfor malerkunst og litteratur. Trods de mange modgangsår var sorgen stor og oprigtig ved Frederik VI`s død. Store dele af folket kunne lide ham og hans familie, skønt han i sine sidste år klart stod i vejen for liberale reformer.