1839           Frederik VI

Frederik VI

Begravelsen i Roskilde

                                                          

Maleri af H. J. Hansen på Rosenborg.

Frederik VI døde i julen 1839. Han blev begravet i Roskilde i januar. Billedet her viser ligtoget ud af København, hvor der bag rustvognen gik fakkelbærere.

Da Frederik VI skulle stedes til hvile, var man ved et vendepunkt. Ligesom af sig selv trådte enevældens udvendige pomp i baggrunden for en spontan folkelig demonstration af betydelig større menneskelig værdi. 

Onsdag d. 15. januar 1840 kl. 8 om aftenen fandt der paa Amalienborg en sørgehøjtidelighed sted for Frederik VI, hvorefter hans kiste blev anbragt på ligvognen for at føres til Roskilde. Det lange ligtog, der var 20 minutter om at passere, indlededes med en eskadron af Hestgarden, rangspersoner til vogns og hest og enkedronningens ekvipage, hvorefter ligvognen fulgte. Der var forspændt med 8 heste og omgivet af 24 fakkelbærere, fulgt af ridende. Derefter kom vognen med den nye konge (Christian VIII), dronningen, kronprinsen og andre af kongehuset, og endelig sluttedes det med en eskadron af Livgarden til Hest. Omtrent kl. 2 ankom toget til Jernporten ved Frederiksberg Allé, hvor den ridende del af følget samt fakkelbærerne standsede, så at kun vognene fortsatte. Til ligtoget. der var eskorteret af husarer og ridende artilleri, sluttede der sig fakkelbærende bønder fra de landsbyer, man kørte forbi, og de omgav ligvognen, lige til man kom til Roskildehvile. Klokkerne ringede fra landsbykirkerne langs ruten. Ved Damhuset havde bønderne ladet rejse en smukt illumineret æresport med transparent af Frederik VI, der rakte en knælende bonde hånden og løftede ham op, medens en anden bonde rakte kongen en egekrans. Omtrent kl. 7 om morgenen d. 16. januar kom ligtoget til Roskildehvile, der ligger omtrent 1000 Skridt udenfor Roskilde, og kl. 9½ satte det sig påny i bevægelse herfra ind mod Roskilde