1286             Erik Klipping
Kongens segl
Drabet på Erik Klipping
Roskilde stadsret

                                                  

Kongens stamtavle

Erik Klipping tegnet på et håndskrift (med stadsretten) fra Reval (Tallinn) i Estland, som dengang var dansk. Kvinden til venstre er hans mor Margrethe Sambiria (Sprænghest).