Svend Estridsen
Svend Estridsen
Farvebillede

                                         

Biskop Lage Urne fik i 1521 dette kalkmaleri malet ved den søjle, hvor kong Svend er begravet. Billedet er siden overkalket, men fremdraget påny, så det pryder søjlen i dag.