Svend Estridsen
Svend Estridsen
Sort/hvid
Gravstenen

                                            

Lage Urnes kalkmaleri med kong Svend i domkirken i dag. Graven ses nederst på søjlen, hvor der er sat en sten i muren.