(de) Bang 
                                 
 
                                         
                                           
        Sjællandske slægter                                
                                   
    Oluf (Ole) Lundt de Bang  ~ Anthonette Frederica Horn                        
    Justitiarius, Generalprokuror  ~  1762                        
    Førte Christian VII's skilsmissesag mod Caroline Mathilde * 1741 † 25/3 1773                        
    Var forsvarer for Enevold Brandt d.a. Frederik Horn                        
    Optaget i adelsstanden 1777 Justitiarius i hof- og stadsretten og konferensråd                         
    Medlem af den store Landbokommission                        
    * Egebjerggård, Odsherred 11/9 1731 † København 27/9 1789                        
      ~ Else Marie Schjødt                                
   
 
~  3/8 1773                        
      * 1735 † 1802                      
      Enke efter brygger Nicolai Thecou                        
      Opretter det Bangske Fideikommis                      
                         
                           
                       
                               
                               
                               
                                     
                                   
                                     
                                     
                                           
           
 
                     
 
 
   
 
 
 
 
    Niels de Bang  ~ Cathrine Amalie Henriette Callisen Antoinette Frederikke de Bang  ~ Christian Ulrich Ditlev Eggers Balthasar Nicolai de Bang   ~ Birgitte Sophie Hornemann Christian Frederik de Bang            
    til Benzonsdal ~ Tyske Skt. Petri, København, 11/5 1802  * København 10/7 1774  ~  1799 Forfatter ~ Vor Frue kirke 10/6 1803 Søkadet             
     & Sparresholm * 8/4 1779 † 24/6 1879 † Dresden 1/2 1851 Tysk Rigsbaron 1806 Ridder af Dannebrog * 19/12 1780 † 24/5 1863 Druknede på Københavns Red.            
    Cand. jur., Auskultant i Rentekammeret d.a. konferentssåd Dr. med. Heinrich Callisen       Overpræsident i Kiel 1813 Bestyrer af det de Bangske Fideikommis til 1856 d.a. Professor, Dr. theol. Claus Frees Hornemann * København 1764 † 7/11 1781            
     Ridder af Dannebrog 1809 & Marie Amalie Walcker * København 18/7 1779                
    * København 20 /2 1776 † 30/8 1815
    † Nøddebo 14/10 1856                
                         
                             
                                 
                                 
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                     
                                 
 
 
   
 
 
 
 
               
    Oluf Heinrich Niels de Bang  ~ Marie Hedevig Thørche Niels Carl Frederik Hjalmar de Bang Marius Emil de Bang
 de Bang
Frees Anton Christian de Bang   ~ Frederikke Vilhelmine von Pentz            
     til Sparresholm ~ Toksværd Kirke 19/5 1846  Løjtnant i Søetaten Cand. Jur.  til Fuldagergård, købt 1833, solgt 1879 ~ 24/8 1833            
    & Haraldskær * Onsbjerg, Samsø 3/7 1819  Druknede på sejltur i Øresund Begik selvmord * 7/7 1809 † Sorø 14/12 1888            
    Bestyrer af det de Bangske Fideikommis  † Skanderborg 9/10 1867   * 7/8 1807 † 8/8 1833 * Benzonsdal 15/2 1805 † 11/6 1833              
    * Benzonsdal, Taastrup  12/7 1803  d.a.Peter Christian Thørche                  
    † Sparresholm 12/7 1872  Sognepræst i Toksværd                     
      & Marie Hedevig Kold                        
                               
                                 
                                 
                                 
                               
                                 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                           
                                         
 
 
 
     
     
   
 
     
     Niels Christian Ditlev Hjalmar de Bang  ~
  ~
NN Oluf Henrik Johannes Marius Emil de Bang  ~ Dagmar Wolff-Sneedorff Balthasar Pentz de Bang     Niels de Bang   ~ Vilhelmine Christoffersen HermanSophus de Bang   ~  Sophie Oxenbøl
    til Haraldskær  til Sparresholm ~  21/2 1900 Landmand     Landmand     * 26/9 1849 † 26/10 1875 ~ 28/5 1875
    Løjtnant ved dragonerne Bestyrer af det de Bangske Fideikommis * Engelholm, Bårse 24/8 1877 † 1957  * 20/4 1839     * 17/2 1845            
    * Sparresholm 5/5 1847 † 1926 * Sparresholm  29/8 1850 † 10/2 1926 d.a. hofjægermester Hans Christian Wolff-Sneedorff, Engelsholm                        
        Hun ægtede 2. gang 1939 Christian Ludvig Andersen                        
                                 
                                   
                      De have 3 døttre          
                                 
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                         
 
 
       
                   
 
     
    Oluf Henrik Johannes de Bang  ~ NN Harald de Bang  ~ NN                 Frederik Laurits de Bang    
          Orlogskaptajn                            
          Grosserer                            
               
               
               
   
       
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
         
     
 
 
 
 Palle Oluf de Bang  ~ Kirsten Bjerg Jørgen Oluf de Bang   ~ NN Niels Christian Victor de Bang   ~ Aase Dorthea Thrane
Salgschef     * 1934 Orlogskaptajn
* 1920       Direktør
    * 1933 † XX
     
     
     
     
     
       
     
       
     
     
     
     
     
     
     
           
       
 
 
 
 
Niels Oluf de Bang   ~ Inge Kay Olsen Henrik de Bang  ~ NN Niels Michael de Bang  ~ Eva Møller Nielsen Jens Christian de Bang  ~  Majbritt Jørgensen        
Forstkandidat Lærer     Civilingeniør Cand.pharm. Kontorchef
* 1946     * 1958 * 1964
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
               
 
 
 
         
Thomas Christian de Bang     Niels Mathias de Bang Sofie Amalie de Bang Emilie Louise de Bang        
* 1984     * 1996 * 1995 * 1997
   
   
   
                      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2021 by Finn Gaunaa