Eggers
           
 
                         
                           
     
t
                   
     
 
                   
        Christian Eggers   ~ Mette Bjørn            
        til Tårnborg 1766                
        Forpagter Dragsholm                
        Overtog kronens jagtret på Tårnborg 1770                
        Oprettede anneksgården Tårnholm af opkøbt krongods
           
        * ca. 1722 † 1793            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
       
 
   
 
           
         Niels Christian Eggers   ~ Pauline Maria Garb Mariane Eggers        
        til Tårnborg     Digteren Jens Baggesens første flamme        
        Landeværnskaptajn                
        * Førslev 1795 † 1842                
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
           
 
             
        Slægten er ikke i familie med den hamburgske embedsmandsslægt af samme navn.        
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2016 by Finn Gaunaa