Krag (baron)
           
 
 
 
 
 
  Frederik Krag   ~ Hedvig Eleonora Juel  
  til Steensballegård Baronesse af Juellinge  
  Gesandt Haag 1685-88 ~ 1/12 1683  
  Stiftsbefalingsmand Viborg 1695-1713  
  Vicestatholder Norge 1713-21    
  Friherre 1684  
  Gehejmeråd, Ceremonimester   ~ Charlotte Amalie Grifffenfeldt  
  * Flensburg 5/6 1655 til Stenballegård  
   † Stensballegård  24/9 1728 ~ XX/11 1690  
 
   
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
               
  Vibeke Cathrine Ide Helle Margrete Krag  ~ Jens Juel Wind Erik Krag Børge Krag
   baronesse Krag-Juel * 1698 † 28/8 1738 Baron 1708 Baron Baron
  til Stamhuset Steensballegård    ~ 1722 Kaptajn ved Infanteriet * 18/7 1693 † 1751
  Opretter stamhus, som tilfalder     Døde på march fra Pommern  
  Jens Juel Vind     * 18/7 1693 † 7/2 1716  
           
          Linjens sidste mand
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa