Krag
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
Krag af Jylland, Coat of arms - Våbenskjold.
 
   
  Niels Krag  ~  Else Mogensdatter     
  til Agerkrog  Stampe     DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
   † ca. 1557 til Kjellingbjerg  
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                           
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Erik Krag   ~    Kirsten Kruse Else Krag  ~ Laurids Ottesen   Mogens Krag ~ Sophie Juel        Henrik Krag  ~ Kirstine Munk  
  til Kellingbjerg og Lydum   Lunov   til Agerkrog, til Hastrup     til Trinderup, Mariager  til Gjesingegård  
  * ca. 1540 † 13/6 1606   til Nystrup og Holmgård   Glomstrup og Sønderris ~ 17/5 1572   * Kjellingbjerg 1544 † 20/9 1620  ~ 1594  
            * Tistrup, Ribe 1544      
            † Glomstrup 18/2 1622       
 
 
         
 
     
  ~    Margrethe Hvas         ~ Ingeborg Eriksdatter      
    til Rolsøgård           Kaas      
                ~ 1583      
                     
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                               
                                   
 
 
 
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Christen Krag  ~ Ellen Christensdatter Jørgen Krag       Niels Krag  ~ Abel Blik Sophie Krag ~  Ivar Kaas Karen Henriksdatter  ~ Laurids Navl Maren Henriksdatter  ~ Bagge Griis Else Henriksdatter  ~ Erik Philipsen Birggitte Krag   ~ Oluf Krabbe
  til Lydum  Vind til Rolsøgård                                     til Agerkrog Trudsholm til Havegård * 1596 † Hundborg 14/10 1648      til Ulstrup til Trinderup (Onsild herred) til Nørbeg til Trinderup til Slette(-gård) til  Rønninge Søgård Heidersdorf til Trinderup til Ferringgård & Damsgård
  * Kjellingbjerg 11/12 1595 ~ Kolding 16/8 1618    †1643   Føstesekretær kancelliet   ~ 1616       † ca. 1665   Solgte 1632 til Rønninge Søgård   * Trinderup 1597 ~ 1627
  † Odense 5/1 1645   Landsdommer Jylland    
  Begravet Frue kirke, Odense   *  Trudsholm 14/5 1574  
     
† Havreballegård 14/5 1650 
 
 
 
 
 
      Begravet Tistrup, Ribe ~ Jytte Styggesdatter   ~  Jacob Griis   ~ Niels Jensen  
          Høegh   til Rolsfgård og  Nørgård   Fredberg  
          ~ Aalborg 16/9 1610    ~ 1631   til Fredbjerggård  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                               
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otte Krag
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
       Erik Krag Vibeke Pallesdatter Lisbet Krag  ~  Hans  Juul   Otto Krag  ~ Anne Holgersdatter Keld Krag   Mogens Krag  ~ Dorthe Rosenkrantz Christence Krag   ~ Fasti Staverskov Anne Nielsdatter  ~ Enevold Harbou  
  til Lydum, Endrupholm Rosenkrantz * 1620  til Stårupgård og Mejlgård   til Voldbjerg og Egeskov            Rosenkrantz til Trudsholm   til Kås ~ København 29/7 1660   til Øllufgård -1643 til Øllufgård Krag  
  Dalsgaard, Eskebjerg, til Dansted  Begravet Viborg Domkirke Nævnt 1653   Rigsråd ~ Odense 19/10 1645   Landsdommer i Skåne   Oberst under stormen på København    til Aaliestrig  
  Havnø, Torpegaard, Varho, ~ 28/8 1653       Lensmand Nyborg og Riberhus   *  Asmild Kloster 14/7 1614   * Viborg 24/12 1625 † Kaas 8/8 1676      * ca. 1615 † 1672  
  Bramminge, Ravnstrup   Fanget af Svenskerne 1657 (Ribe)   † København 26/6 1673      
  & Selsø   Adelens førstemand mod enevælden  
 
 
 
 
  til strøgods i Pårup     Købte Vibygård 1655     ~ Helvig Arentsdatter   ~  Torbjørn Torbjørnsen  
  Gehejmeråd, Hvid ridder       * Agerkrog 29/8 1611 † 4/2 1666     von der Kuhla   Skaktavl  
 
 Føstesekretær Danske Kancelli
      Begravet Roskilde Domkirke       ~ Løjtved 18/11 1668    ~ ca. 1635  
  Solgte Lydum 1652                  
  * 1620 † København 22/7 1672                
  Begravet Trinitatis kirke            
 
 
                ~  Peder Mogensen  
                     
                     
                  Handingsmand  
                til Folberg  
               
               
                                                         
 
 
                 
 
     
Dorothea Krag
 
             
     
 
 
 
   
 
 
 
 
 
             
 
 
 
     
  Frederik Krag   ~ Hedvig Eleonora Juel Edele Margrethe Krag ~ Frederik Gersdorff Palle Krag  ~ Helle Nielsdatter Trolle Niels Krag  ~ Sophie Nielsdatter Sophie Amalie Krag  ~ Otto Rantzau Mogens Krag  ~ Anna Dorothea Dorothea Krag  ~ Jens Juel Niels Krag  ~ Mette Marie von Rockling Arent Krag  ~ Kirstine Elisabeth Tønsberg
  til Steensballegård Baronesse af Juellinge * Kærgård 14/9 1663 til Kærgård til Katholm til Høgholm til Voldbjerg, Flintholm, Juel til Vibygård lensgreve von Rantzau  til Kås  von Massow til Kås og Juellund ~ 11/4 1694 Kaptajn   Oberst ~ Gjerpen 10/1 1702
  Gesandt Haag 1685-88 ~ 1/12 1683  † Kærgård 17/3 1739 30/12 1685 Generalløjtnant ~ Høgholm 8/10 1689  Løjtved, Egeskov til Totterupholm & Alslev ~ Avnslev 1670 Generalmajor ~ Rendsborg 30/12 1713 Stammoder til slægten   Oberstløitnant i russisk Tjeneste 1707   Kommandant i Frederiksstad * 20/8 1680 † 19/6 1709
  Stiftsbefalingsmand Viborg 1695-1713   Begravet Hunderup     Hvid ridder   & Totterupholm ~ 8/2 1682 * Aunsbjerg 1/12 1648     Var med i slaget ved Gadebusch   Danneskiold Samsøe   * Køge 13/6 1661 † 1715   * Kaas 18/4 1670 † Moss 16/7 1718  Begravet Gjerpen
  Vicestatholder Norge 1713-21       Deltog i slagene ved   Gehejmeråd, Hvid ridder   † 31/7 1710   * Kås 17/3 1673   * 27/9 1675          
  Friherre 1684  
Lund og Gadebusch
  * 22/8 1653 † 22/2 1713   † Rendsborg 10 /10 1724   † Gisselfeld 10/10 1754            
  Gehejmeråd, Ceremonimester   ~ Charlotte Amalie Grifffenfeldt   Stiftsamtmand Viborg                       ~ Christian Gyldenløve          
  * Flensburg 5/6 1655 til Stenballegård   * 1657 † 1723                     ~ 25/5 1701          
   † Stensballegård  24/9 1728 ~ XX/11 1690                    
                         
                 
                 
                   
                 
                 
                 
                   
                     
                 
                                                 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vibeke Krag  ~ Albrecht Philip von Eynden Frederikke Louise Krag  ~ Frederik Christian Rosenkrantz Niels Krag  ~ Sophie Justdatter Anna Margretha Nielsdatter  ~ Christian Juel Frederikke Marsilia Krag  ~ Heinrich von Ahlefeldt Ludvig Krag Frederikke Sophie Krag Edel Dorte Krag  ~ Frederik Trolle Dorte Hedevig Krag  ~ Godske Hans Brügmann
  *29/3 1691 † Odense 6/3 1778 ~ 1716 * XX/11 1696 † 20/7 1766 til Farsholm og Skovsbo til Egeskov Juel Arvede 1722 Totterupholm  (Rosenlund) til Strandegård/Strandet * 24/8 1724 Oberst  Kaptajn, blev vanvittig * 26/8 1723 † 1741 * 1698 † Ringkøbing 7/6 1781 til Trolholm * 5/12 1701 † 28/8 1728 Etatsråd
    til Frydendal     ~ 28/4 1719 † 1740   Solgte 1731 Strandegård Generalmajor rytteriet † Husum 3/11 1756 ~ Rendsborg 18/1 1742 * 1721 †  Kaltenkirchen 9/3 1760 Begravet Rendsborg   ~ 29/8 1723    ~ 30/5 1703
            * 13/6 1683 † Rosenlund (Totterupholml) 1757 ~ 1702     Begravet Rendsborg  
                             
               
     
               
               
               
               
               
               
               
         
         
         
               
             
             
       
 
 
     
  Frederik Christian Krag  
  til Egeskov  
  Assessor i Højesteret      
  *1726 †1763      
         
 
         
         
 
 
 
      Slægtens sidste mand  
         
     
     
      Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa