Rosenkrantz (baron af Villestrup)
Slægten
                                                                                       
 
 
 
 
 
    DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk  
 
 
 
  Werner Rosenkrantz  ~ Else Margrethe Frederiksdatter  
   til Kjærbygård (1746), Krabbesholm (1743), til Krabbesholm & Skivehus  
  Skivehus & Villestrup Arvede Villestrup  
  Direktør Estvadgård-Kloster Sehested  
  Amtmand Skivehus ~ 1746  
  Baron 7/3 1757      
  Gehejmeråd, kammerherre, Hvid ridder    
 
Byttede Kjærbygård med Villestrup 1754
   
  Villestrup blev baroni 1757  
  *  Roseneje 9/12 1700 † Villestrup 12/4 1777  
  Begravet Astrup  
     
     
     
     
     
     
             
     
     
     
     
             
 
 
     
 
   
   
 
   
 
 
  Iver Rosenkrantz  ~ Maria Elisabeth Dorothea Marie Elisabeth ~  Anton Henrik Moltke  
  til baronierne Villestrup og Rosenlund von Lente-Adeler Baronesse Rosenkrantz Gehejmeråd  
  Arvede stamhuset Rosenholm ~ Lykkesholm 24/5 1765 Dekanesse på Vallø ~ 16/4 1764  
  Direktør Estvadgård-Kloster   * 24/3 1742 † 25/11 1798  
  Baron, kammerherre, Hvid ridder  
 
Fik 1811 tilladelse til at sælge baronigodserne
 
  Oprettede et pengefideikommis    ~ Sophie Hedevig Huitfeldt  
  Overdrog sønnen Rosenholm ~ Voldum Kirke 21/10 1790    
  * 23/2 1740 † 30/4 1815  
         
     
         
     
     
     
     
     
     
     
                                                                     
 
 
     
 
   
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
     
 
 
 
   
 
             
 
 
 
 
  Holger Rosenkrantz  ~ Sophie Benedicte Birgitte Sophie Rosenkrantz Dorthea Marie Elisabeth Charlotte Emerentse Rosenkrantz  ~ Sophus Frederik Raben   Christian Rosenkrantz  ~ Ida Vilhelmine Juliane Sophie  ~ Jens Jørgen de Fædder-Charisius Jørgen Rosenkrantz  ~ Birgitte Charlotte Verner Theodor  ~ Anne Dorothea de Fædder  
  til Tustrup købt 1809 solgt 1832  von Bülow Baronesse Rosenkrantz af Villestrup Baronesse Rosenkrantz af Villestrup til det Huitfeldske Fideikommis Ritmester, kammerherre   Baron Rosenkrantz af Villestrup Comtesse Raben Baronesse Rosenkrantz af Villestrup Rigsgreve til Sophiendal, Hjelmslev Herred, købt 1821 baronesse Reedtz-Thott Lensbaron Rosenkrantz af Villestrup ~ 1796  
  Baron, Kaptajn, cand. jur. ~  Haseldorf 1/6 1804 * Villestrup 8/12 1769  † Voergård 8/7 1795 * Villestrup 12/3 1778 † Vorgård 28/3 1802 Baronesse Rosenkrantz af Villestrup   til Baroniet Villestrup & Stamhuset Rosenholm af Grevskabet Christiansholm * Villestrup 6/10 1781 † 11/5 1857 Tog navnet Fædder-Charisius Baron, Kaptajn, Ritmester i Westfalen ~ 19/3 1812 * Villestrup 3/10 1770 † 22/11 1823  
  tiltrådte stamhuset Rosenholm   Fik 1805 tilladelse til at føre navnet Rosenkrantz-Huitfeldt   Kaptajn og Kompagnichef ~ Nysted 9/3 1792     ~  11/10 1812 Deltog i komplot i Westfalen mod Napoleon  
  Besidder af det Rosenkrantz'ske fideikommis   * Villestrup 22/10 1791 †1843   * Lykkesholm 6/5 1766 † 4/9 1817   * Villestrup 13/12 1774 † Sophiendal 15/12 1831   
  Besidder af det Molkte'ske fideikommis  
  Begravet Hornslet Kirkegård   Begravet Veng kirkegård  
  * Villestrup 23/7 1772 † København 4/5 1839             
             
             
             
             
               
             
             
             
             
             
             
               
                                                             
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
   
 
     
 
     
   
 
       
 
   
 
 
 
             
 
     
  Hans Henrik    ~ Anna Dorothea Fædder-Charisius  Elisabeth Louise Rosenkrantz  ~ Gottlob Emilius Georg Rosenkrantz Else Margaretha Hedevig Sophie  ~ Hans Frederik de Fædder Iver Holger Christian ~ Karen Hedevig de Lichtenberg Hans Frederik
, 1850 bl.a. i slaget ved Isted, 1852 adjudant ved 15. bat., 1858 ved 3. jægerkorps, s.å. modtog han medaljen "ingenio et årti", s.å. karakter , 1860 kaptajn og kompagnichef ved 19. bat., 1861 ved 8. bat., 1867 forsat til 29. bat., 1874  i forstærkningen og chef for 33. bat., 1876 for 38. bat., 1887 afsk. (1864 R*), (D.M.).
 
 ~
Fanny Charlotte Vilhelmine Emilie Marie Elisabeth Dorothea  ~ Carl Friederich von Düring Catharine Henningia Annette  ~ Peter Frederik Iver Holger Rosenkrantz  ~  Julie Louise Gottlob Emilius Georg Rosenkrantz ~ Elisabeth Louise Rosenkrantz  
  Lensbaron Rosenkrantz af Villestrup til Stamhuset Constantinsborg af Rosenholm til Sophiendal og Liselund Baronesse Rosenkrantz af Villestrup til Constantinsborg baron Rosenkrantz af Villestrup ~ 1841 baron Rosenkrantz af Villestrup Stockfleth Baronesse Rosenkrantz til Villestrup til Damager   Baronesse Rosenkrantz til Villestrup Reedtz Thott Rosenkrantz Gesandt i Rom Mackenzie of Tarbat til Sophiendal, Liselund, Møen af Rosenholm  
  til Rosenholm ~ 14/11 1829 * Nørre Hørning  8/6 1821  ~  Fuglelse Kirke 1/9 1843  * Rosenholm 29/10 1824 Tog navnet Fædder-Charisius * Clausholm 13/9 1808   Kaptajn i slaget ved Fredericia 1849 ~ Rendsborg 19/11 1847 til substitutionen for Villestrup  Lensbaron Düring-Rosenkrantz   * Villestrup 20/11 1795 † Århus 18/2 1845  Baron Baron, Kammerherre   & Voergård, Øster Lisbjerg Herred ~  Fuglelse Kirke 1/9 1843   
  Kammerherre    ~  17/7 1790 † Skanderborg 22/6 1887   Oberst   * Villestrup 13/12 1797 ~ 3/11 1827     ~ 13/7 1821 Folketingsmand for Venstre   Baron, Gehejmekonferensråd  
  * 1806 † Rosenholm 8/10 1879   Begravet Hornslet   * Tustrup 2/8 1822   † Damager, Haderslev 8/7 1875    
  Undsagt af familien     Stiftamtmand i Viborg  
   
 
      † 20/4 1905     "Den røde baron"     Kaptajn i Livkorpset,  
    ~ Caroline Henriette von Düring  
 ~
Georg Moltke * Århus 1/3 1813 † Vedbæk 25/1 1873   Hofjægermester, Kammerherre  
      af Vamdrupgård              Chef for Dronningens Hofetat       * Ziegenhein 8/11 1801 † 9/9 1884  
      ~ 11/10 1857   ~ 1827          
      1828 baron Moltke-Rosenkrantz          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                                                     
 
 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
 
   
 
   
 
         
 
   
 
   
 
 
  Holger Christian Georg ~ Sophie Magdalene Peter Christian Rosenkrantz  ~ Elisabeth Marie Auguste Charlotte Emerentze Frederikke Sophie ~ Börge Axel Johan Christian Rosencrantz   Palle Adam Vilhelm Rosenkrantz  ~ Edle NN   Arild Rosenkrantz  ~ Tessa Gunde Jørgen Holger Carl ~ Anna Sophie Frederikke Augusta Vibeke Fritz Ivar Verner Christian  ~ Anna Oluffa Krabbe  
  Lensbaron Rosenkrantz af Villestrup Comtesse Raben-Lewetzau til det Constantinborgske Fideikommis   Oxholm Baronesse Rosenkrantz af Villestrup Svensk kammerherre   Baron   Baron Mackenzie of Tarbat Baron Rosenkrantz  Juel Baron Rosenkrantz Krabbe af Damsgård  
  til Rosenholm ~ 7/4 1868 Kammerherre, hofjægermester, cand. polit  ~ 21/5 1869 † 1913   Cand. jur., advokat   Steinerinspireret prærafaelitisk kunstmaler (England) † Rosenholm 1944 til Sophiendal af Billeshave til Liseholm ~ Skovkapellet, Klampenborg  26/7 1883   
  Cand. Jur., Legationssekretær Paris   Præsident for Fjerkræavlerselskabet   Romanforfatter   Åbnede 70-årsudstilling i Danmark 9/4 1940   Kammerherre, Hofjægermester ~ 8/9 1884 Hofjægermester  
  * Rosenholm 14/4 1836 † Paris 1/2 1871   Tilladelse til at føre navnet Rosenkrantz-Charisius 1904   "Opfandt" den danske kriminalroman   Måtte blive i Danmark (Rosenholm) p.gr.a. besættelsen   Landvæsenskommissær   * Thisted 20/8 1850 † Liselund 19/12 1925   
  Begravet Hornslet Kirke   * 2/7 1838 † 1920   Den danske krimipris hedder Rosenkrantz-prisen   Forblev i Danmark efter konens død   * Thisted 16/4 1846 † 30/8 1912      
        * 22/4 1867 † 1/10 1941   Værker udstillet på Rosenholm          
      Begravet Søllerød Kirkegård   * Frederiksborg Slot 9/4 1870 † Kaløvig Hvilehjem 28/9 1964            
          Begravet Hornslet Kirkegård            
         
           
                     
                     
                     
                         
                         
                     
                     
                     
                     
                                               
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
   
 
                         
  Hans Carl Oluf Rosenkrantz  ~ Christiane   Iver Holger Rosenkrantz  
Timme Rosenkrantz  ~
Inez Cavanaugh   Holger Jørgen Gottlob Frederik ~ Ida Ebba Lilly Falbe-Hansen  Erik Gotlob Fritz Krabbe Rosenkrantz   ~ Therese Fiehn Anna Louise Rosenkrantz  ~ Aage Jørgen Mygind Verner Oluf Jørgen Herluf Rosenkrantz  ~ Agathe Caroline Reiffenstein
  Lensbaron Rosenkrantz af Villestrup Comtesse Wedell-Wedellsborg   Baron   Journalist, forfatter, jazzentusiast Sanger, jazzjournalist   Baron Rosenkrantz  ~ 20/5 1917 til Liseholm ~ 14/6 1913 af Liselund Proprietær baron af Sophiendal  ~  29/12 1920, skilt 1936
  til Rosenholm (stamhus opløst 1921) ~ Wedellsborg 30/5 1899, skilt   * 1899 † 5/3 1933   Indsamlede indspilninger i USA og Danmark * Chicago 29/1 1909 † 2/11 1980   til Ørumgård * 5/7 1892 † 15/10 1975 * 26/5 1884 † 12/4 1959 * 14/5 1887 † 19/7 1966 * Liselund 31/1 1888 † København 5/1 1982   ~ Singapore 29/11 1909  * 24/6 1885 †  28/5 1962 * 19/6 1892 † 1940
  Kammerherre, cand. jur.         * Hellerup 6/7 1911 † 11/8 1969     * 1/11 1886 † 29/9 1962       d.a. Johannes Hermann Adolf Fiehn   * Hørsholm 8/5 1875 † København 20/3 1937     
  Direktør i Nationalbanken                                          
  * Paris 3/2 1870 † Søholm,  Glamsbjerg 27/1 1936                                          
                          ~ Ebba Skough
                   ~ København 22/5 1936, skilt 1942
                  * 19/6 1892
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
                                     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
                         
  Jørgen Adam Bendt  ~ Helga Emilie Nielsen Holger Julius Frederik Knud lavard Josef ~ Franziska Antonia Maria Agnes Huberta Niels Oluf Vilhelm  ~ Alice Marie Louise Oluf Henrik   ~ Anna "Anne" Margareta          Anna Helle Vibeke Holgersdatter  ~ Holger Sigetty Niels Oluf Fritz Rosenkrantz   ~ Aase Sander  
  Lensbaron Rosenkrantz af Villestrup * Håsum 12/12 1903 Lensbaron Rosenkrantz af Villestrup Freiin Fürstenberg  baron Rosenkrantz af Villestrup til Glorup  baron Rosenkrantz af Villestrup comtesse Moltke-Huitfeldt af Bregentved         Baronesse Rosenkrantz   til Liseholm  ~ 19/11 1938  
  til Rosenholm   til Rosenholm 1947    comtesse Moltke-Huitfeldt af Bregentved * 31/7 1911 Laborant         af Ørumgård   * Liselund 31/1 1888 † København 5/1 1982  * 15/4 1915  
  Indehaver det Molteske fideikommis   Indehaver det Molteske fideikommis      ~ Glorup 24/4 1952   * St. Ansgars Kirke, København 6/6 1957                    
  * Rosenholm 16/10 1900 † København 3/12 1947   * Rosenholm 9/12 1902 † 26/10 1975      
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
     
  Niels-Henrik Rosenkrantz   ~ Ingelise Rasmussen  
  til Liseholm  ~ 5/7 1976  
  * 26/3 1945  
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
   
     
  Niels Ivar Rosenkrantz    
  af Liseholm  
  * 2/9 1978  
     
 
 
 
 
 
 
        Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa