Stockfleth
                                               
 
 
 
  Holstensk slægt  
     
 
 
 
     
  NN Stockfleth  ~ NN      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
 
 
    Eggert Stockfleth  ~ NN       Vicke von Stockfleth   ~ NN von Linstow  
    Oberstløjtnant       † efter 1500  
    † 1638      
         
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
                   
 
 
         
           
 
 
  Henning Stockfleth  ~ Magdalene Johannesdatter Schnell   Jacob Eggertsen Stockfleth   ~ Anne Bendtsdatter Anna von Stockfleth  ~ Chim von Barold  
  Slotspræst Akershus, Sognepræst i Aker ~ før 1639   Foged over Land og Valders † 26/3 1704 * før 1510 † efter 1560  
  Biskop over Christiania Stift 1646 † Kristiania 1674   Borgmester i Christiania.    
  Optaget i rangadelen Begravet Oslo Domkirke (Vor Frelsers kirke)   * 1607 † 1652    
  * Haderslev efter 1600 †  5/2 1664      
         
         
         
  Den rangadelige Linie      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                               
                 
 
 
   
 
     
 
     
 
   
  Christian Stockfleth  ~ Isabella Margrethe Mecklenburg   Christoffer Jacobsen Stockfleth    ~ Margrete Olsdatter Mecklenburg Hannibal Stockfleth   ~ Cathrine Margrete Schouberg   Eggert Stockfleth  ~ Annicke Huss  
  * Kristiania 1639 ~ Kristiania 14/4 1670    Sognepræst Stange, Norge ~ 11/6 1665 Etatsråd ~  Bragernes Kirke, Drammen, Buskerud 8/7 1687   † 1698 ~ 25/12 1678  
  † Tøyen, Oslo  31/3 1704 d.a. assistentråd Wilhelm Mecklenburg   * 1639 † 29/12 1679    Assistentsråd i overhofretten          
          Medlem af slotsloven      
          * 1649 † 25/12 1721       
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                   
                             
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wilhelm Christian de Stockfleth  ~ Maria Dorothea Charisius Isabella Elisabeth Stockfleth  ~ Caspar Christoffersen Schølle Ole Stockfleth   ~ Maren Bredesdatter Hammer Anna Hannibalsdatter   ~ Ulrik Frederik Brügmann Frederik Stockfleth   ~ Anne Cathrine Walcker Anne Christine de Stockfleth  ~ Ove Rammel Sehested Martha Eggertsdatter Stockfleth   ~ Otto Munthe
  Kaptajn  ~ Christiansborg Slotskirke 13/7 1709 * 17/8 1676 † 9/10 1711 Chef for befæstningerne i Norge Sognepræst i Gusdal ~ Christiansborg Slotskirke 13/7 1709 Stockfleth til Elved (Skovby Herred) Etatsråd ~   Bragernes Kirke, Drammen, Buskerud 9/8 1729 * 1690 † 1730 til Holleby † 1690 ~ Fron 1691
  Såret ved Stormen på Limerich 1690   Kommandant i Frederikstad * 1674 † Gausdal, Norge 19/5 1727   Solgte Elvedgård 1744 til Oberstløjtnant i Norge Assessor i overhofretten i Norge d.a. Brede Hammer   Storkorsridder  
  * 22/12 1671  † 15/3 1725     ~ 1705       Hans Johansen Vedel  ~ 30/8 1705 * Bragernes, Drammen XX/4 1701   Generalløjtnant  
              Købte Helsingegård   † 24/1 1748    ~ 1717  
          † Helsingegård 1753      
          Begravet Helsinge Kirke      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                   
                 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
  Christian  Stockfleth   ~ Adolphine Christine Rostgaard   Niels  Stockfleth ~ Elisabeth Antoinette Rosing Margrethe Marie Olsdatter   ~ Joachim Pihl William Walcker Stockfleth  ~ Johanne Georgia Vieth    
  til Brahesholm ~ 16/4 1739   Sognepræst Fåberg, Provst ~ Kristiania 19/2 1734 Stockfleth Forældre til Viceadmiral ~ 15/7 1767    
  Landsdommer Fyn     * Gusdal, Øster-Agder, Norge 26/2 1701 * Ullensaker, Akershus 19/7 1717   Anna Cathrine Pihl Adelspatent 30/6 1779 * København 2/5 1749 † København 18/1 1797    
  Stiftamtmand i Trondhjem 1744     † Fåberg, Oppland, Norge 18/3 1760  † Fåberg, Oppland 27/9 1755   *  20/2 1737  
  Assessorat i Højesteret         † Vestby Præstegård, Vestby, Akershus 1/4 1818  
  Fik  Søholm Fyn ved Højesteretsdom      
 
 
* 22/12 1715 † København 25/11 1750
  Den ældre adelige Linie    
  ~ Margrethe von Heinen        
    ~ 18/4 1749       Den yngre adelige Linie  
             
             
             
             
             
                 
                   
                   
                     
               
                     
                 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
     
  Christiane de Stockfleth  ~ Frederik Wilhelm Thomas Rosing Stockfleth   ~ Johanne Marie Arbien Christoffer Stockfleth  ~ Cathrine Elisabeth Ulfers   Hannibal Stockfleth  ~ Vithe Sophie Hendrica Barthæa Lange    
  * 7/5 1751 † 12/5 1768 Greve von Holck Byfoged i Frederikshald ~ Vor Frue Kirke, København  23/9 1768   Major ~ 1/1 1780   Oberst * 1780  
  til Eckhof Justitsråd 1773 1781 * København 23/9 1744 Adelspatent 30/6 1779 * 29/11 1757 † Hørsholm 5/12 1853   * 1/4 1775 † Haderslev 15/12 1858      
  Gehejmeråd, Hofmarskal Sorenskriver Eger & Modum. † Kongsberg, Buskerud  XX/9 1804 Vejinspektør.      
  Amtmand over Bordesholm  Adelspatent 30/6 1779   *  Lessø, Gudbrandsdalen 1744      
  ~ 20/4 1768 * Fåberg, Oppland 3/12 1742 † 22/6 1808   † 20/6 1804      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                   
                 
 
 
   
 
 
     
 
     
 
 
 
 
  Thomasine Christiane Birgitte    ~ Johan Collett Niels Vilhelm Stockfleth ~ Vibeke Ida Margrethe Worsøe Johan Fahne Stockfleth    ~ Caroline Magdalene Amalie Poulsen Hannibal Valdemar Stockfleth  ~ Christiane Conradine Sophie Elisabeth    
  Stockfleth Amtmand i Akershus Kaptain i Vejkorpset 1808 ~ 1805 Kaptajn ~ 6/5 1821 Oberst af fodfolket Treschow    
  * Strømsø, Drammen 3/7 1782 ~ Kongsberg 23/9 1803 Major 1829 * Holbæk 26/3 1788 * 1/12 1789 † 5/12 1835  * 6/10 1794 † 2/2 1874 * København 5/4 1815 † Fakse 19/8 1902 ~ 1/3 1851    
    Huseby, Lier 27/4 1829   Vejmester † København 12/5 1860      
    * Kornerup, Roskilde 29/9 1780      
  † Kolding 24/12 1831      
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
                 
         
 
 
 
 
     
 
     
 
     
  Christopher Christen William Stockfleth   ~ Julie Ane Dorothea Hou Hendrich Cajus Emil Stockfleth   ~ Regine Christine Olesen Fanny Charlotte Vilhelmine Emilie   ~ Hans Frederik baron Rosenkrantz    
  Stockfleth ~ 22/1 1847  Kaptajn ~ 15/10 1850 Stockfleth ~ Rendsborg 19/11 1847    
  Premierløjtnant * 13/5 1823 † 2/2 1856 Landmåler * 23/9 1831 † 23/11 1861 * 14/7 1828 † København 24/9 1907    
  Toldkontrollør i Slesvig   * 5/6 1826 † 29/8 1859      
  Overkrigskommissær      
  *  26/9 1809 † 3/10 1878      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
     
 
     
  Frederik Vilhelm Stockfleth   Hannibal Stockfleth  ~ Henriette Cornelia Eilersen  
  Skibsfører   Dragonpremierløjtnant ~ 21/9 1880  
  * 12/7 1847   * 27/8 1853 * 9/2 1860  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Hannibal Hugo Stockfleth  
  * 1/6 1881   
 
 
 
 
 
 
 
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2014 by Finn Gaunaa