Rosenbielke
                               
 
 
 
  Introducerades på Riddarhuset 1625 som adelig slægt nr. 52  
     
 
 
 
 
 
  Elof Arvidsson ~ Estrid Larsdotter  
  Rosenbielke  
     
 
 
         
       David Björnberg  ~ Magdalena Elisabet Rosenbielke  
      Løjtnant Hälsinge & Gästriks bataljon1706 ~ 1/1 1714  
      Bragte rekrutter fra Nordland til hæren 1708   , född 1697-12-07, död 1739-11-03 i Furuby socken, Kronobergs län, dotter av kaptenen Carl Gustaf Rosenbielke, och Helena Margareta Frijs.    
      Kaptajn Buddenbrocks rekrutregiment i Riga 1709  
 
     Kaptajn Smålands infanterirregiment 1712-1719  
       Major 1720  
      * 5/10 1686 † 16/5 1762  
     
      Christina Magdalena Stockenberg  
      ~ 20/5 1744  
      * 1728 † Rottnekvarn 7/1 1814  
      d.a. sergent Stockenberg  
      & Maria Elisabet Rosenbielke  
     
     
      Johan Bordon   ~ Magdalena Rosenbielke  
      Kaptajn ~ 5/12 1697  
      * Stockholm 8/7 1655    i hennes 2:a gifte, dotter av ryttmästaren Jöns Bengtsson Rosenbielke och Anna Stråle af Ekna.    
      † Rosstorp 13/6 1701    
 
 
 
 
 
  Arvid Elofsson ~ Anna Bengtsdotter  
  Rosenbielke til Lädstad, Blädinge, Kronoberg   Ebba Maria Berghman   ~ Göran Rosenbielke  
  til Lädstad & Dannäs, Jönköping d.a. Bengt Offesson til Vitared, Moheda   * Ekeryd 9/8 1706 Ritmester  
  Byttede sig til Dannäs mod gårde i Halland & Elin Jönsdotter til Lästad   † Högnalöv Storegården, Uråsa, Kronoberg 13/5 1778 ~ 13/12 1724  
  * før 1526 † før 1552     , född 1694, död 1731.  
         
      Carl Fredrik Berghman   ~ Vendela Maria Rosenbielke  
      til Bergs sædegård 1777-1790 ~ 27/12 1795  
      Underofficer Kronobergs regiment 1774    
      Sekundadjutant 1777    
      Fænrik von Saltzas regiment 1782-1785  
      Overjagtmester 1786  
       * 23/6 1759 † Helgevärma, Öjaby, Kronoberg 28/1 1807  
     
     
     
     
     
     
           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jöns Arvidsson  ~ Karin Isaksdotter Olof Arvidsson  ~ NN  
  til Lädstad, Fylleskog, Ryssby (1562), Halvhjort til Dannäs, Jönköping  
  Kråkesjö, Ljuders (1579) &  
  & Vitared, Moheda (1588) (alle Kronoberg)  
  Foged Konga & Kinnevads herreder 1560-1564  
  Foged Kronobergs slot 1563  
 
 
  Foged Jönköping 1565   Anton Didron   ~ Maria Rosenbielke  
  Foged Tveta herred 1566-1569   til Odenstad, Västby & Kalvsäter, Gillberga, Värmland ~ Odenstad 5/2 1705  
  Slotsloven på Kronoberg 1573 -1577, 1585-1586   Sergent Västgötadals regiment 1698   dotter av generaladjutanten Bengt Rosenbielke, och Christina Hildring.    
  Adelskab bekræftet 30/12 1579   Løjtnant bjergbatallionen 1701, kaptajn 1708    
  Statholder Kronoberg 1580   Kaptajn Västgötadals regiment 1710,  major 1712    
  † 1596-1600   Deltog i slaget ved Gadebusch 1712    
 
      Fanget ved Tönningen til 1713    
      Kaptajn Västgötadals regiment 1710,  major 1712    
      Oberstløjtnant & kommandant på Eda skans 1717    
      Oberst 1720    
      * 1671 † Odenstad 7/4 1735    
       
       
                           
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bengt Jönsson ~ Carin Ribbing Estrid Jönsdotter ~ Magnus Clemetsson Isak Jönsson ~ Anna Ribbing Anna Jönsdotter ~ Jöns Jöransson  
  til Lädstad, Gemla, Öja, ~ Ulvsnäs 7/1 1599 Rosenbielke Stolpe Rosenbielke ~ Ulvsnäs 7/1 1599 Rosenbielke Lilliesparre af Fylleskog  
  Hullingsved & Hästhagen, Vislanda, Kronoberg   † før 27/6 1618 til  Simmarydsnäs & Espemoen † 1601   til Fylleskog  
  Bjurvik, Nävelsjö, Jönköping  
  Foged Kronoberg 1606-1610  
  * Blästad sogn † 1635    
     
 
 
           
        Carin Isaksdotter Hans Jönsson Clöös  
        Rosenbielke til Istrum, Skaraborg  
          Gift 2:o med  i hennes 3:e gifte [gift 1:o 1623-03-16 med Claes Christersson Siöblad. Gift 2:o med Per Tyrilsson (Stålhandske), död före 1628-11-03], född 1600-02-27 på Ulfsnäs, levde änka 1660, dotter av Isak Jönsson (Rosenbielke) och Anna Ribbing. Major  
          Adlet Björnsköld  
       
       
       
       
       
       
       
                     
                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jöns Bengtsson ~ Karin Botvidsdotter Elisabet Rosenbielke  ~  Jöran Nilsson Falk Catharina Rosenbielke  ~ Johan Dufva  
  til Lädstad, Gemla,  Billa, Hemmesjö Anckar     til Långåsa † 27/10 1643  
  Lindhem (Line-Hovgård), Väckelsång (Kronoberg), ~ 1620     Adlet Gyllenfalk    
  Ås, Västbro & Remmene, Bro, Värmland,        
  Rytter Östgöta kavalleriregiment 1617        
  Fændrik 1621        
  Introduceredes 1625
 
       
  Kaptajn Jönköpings regiment 1627  ~ Anna Stråle        
  Major Närkes & Värmlands regiment 29/6 1633 Stråle af Ekna        
  Ritmester adelens rusttjenste i Västergötland 1644 ~ 1644        
  Kommandant Varberg 29/7 1646-1669        
  * Lästad 1/7 1600 † 17/4 1671        
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Bengt Jönssson ~ Christina Hildring Anna Olofsdotter  ~ Erik Hansson  
  til Odenstad, Gillberga & Västbro, Bro (Värmland) * 1633 † Odenstad 1703 Rosenbielke Kyle  
  Regimentskvartermester adelsfaneregimentet 1675 d.a. major Sven (Persson) Hildring † før 24/6 1638    
  Generaladjutant kavalleriet    
  * 14/9 1638 † Gillberga 22/9 1683    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                     
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Catharina Margareta ~ Lennart Hildebrandsson Christina Rosenbielke  ~ Erik Hildebrandsson Agneta Rosenbielke  ~ Casper Johan Lilliecrona  
   Rosenbielke Uggla  † Odenstad 1703 Uggla * 1666 † 1720 Kaptajn  
  til Hildringsberg   Kaptajn   ~ 1687  
  Major    
                 
   
   
 
     
     
   
    Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa