Bang Middelfart
                                                       
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
    Oluf Clausen Bang  ~
Anne Jensdatter Slet
                                                       
   
Borgmester i Middelfart
~ 1500                                                        
    * ca. 1480 † efter 1523                                                            
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
    Jørgen Olufsen Bang   ~ Elso Jensdatter Bang                                                        
   
Borgmester i Assens
~ ca 1560                                                        
    * Assens 1529 † Assens 1579                                                            
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
    Jens Jørgensen Bang  ~ Marine Christensdatter Friis 
    Rådmand i Assens ~ ca 1585
    Tolder og Acciesmester i Assens 1585    
    * 1561 † 1625    
           
           
                                                                 
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
    Jørgen Jensen Bang  ~ Anne Olufsdatter Lang                                                        
   
Borgmester i Assens
~  ca. 1625                                                        
    * Assens ca. 1593 † Assens 14/4 1666 * Assens 1597 † Assens 8/6 1660                                                        
  d.a. Oluf Lang
  Rådmand, 1608 borgmester i Assens
  † før 1616
  & Johanne Jacobsdatter
  * ca. 1565 †  1624-1629
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jørgen Jørgensen Bang  ~  Ingeborg Jørgensdatter
Sognepræst i Sandager og Holevad, Fyn 
   
* Assens 1628 † Sandager 1676    
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jørgen Jørgensen Bang  ~ Mariche Kock
Sognepræst i Vorbasse
~  ca. 1695
* ca. 1660 † 1720 * Vorbasse ca. 1670 † Kolding 1736
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Niels Christian Bang  ~ Katharina Kjær
til Annebjerggård ~  1728
Forvalter de kgl. godser i Odsherred    
* 1697 † XX/12 1760
 
~  Ulrikke Eleonore Schwane
  ~  1743
  d.a. Peder Pedersen Schwane
  & Vibecke Margrethe Weldingh 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                               
                       
 
                     
Frederik Ludvig Bang  ~ Louise Hansen
Jørgen Andreas Bang ~
Christine Charlotte Friboe Cathrine Marie Bang   ~ Johan Ottosen Grundtvig Susanna Christina Bang  ~ Heinrich Steffens Peder Schwane Bang ~ Johanne Rogert Oluf (Ole) Lundt de Bang ~ Anthonette Frederica Horn                
Professor, dr. med.  ~  Garnisionskirken i København 24/9 1797 Sognepræst i St. og Ll. Fuglede  * Annebjerggård 1735 * Egebjerggård, Odsherred 1/7 1748   ~  4/10 1768  Henrik Steffens' moder ~   8/10 1770
Sognepræst i Vig og Asminderup
* Utterslev, Lolland 3/8 1743 Justitiarius, Generalprokuror  ~  1762                
Ridder af Dannebrog  *  København 26/5 1765 † Ferslev 16/1 1845  * Ulkerup 21/9 1730 † Korsør 24/9 1791   † Tårnborg 26/12 1788   † Præstø 17/9 1822   * Egebjerggård, Odsherred  1751 † 1788 Overchirurg ved Lazarettet i Stavanger * Egebjerggård 21/10 1744 † 7/5 1792 † København 6/8 1800 Førte Christian VII's skilsmissesag mod Caroline Mathilde * 1741 † 25/3 1773                
* Egebjerggård, Odsherred 5/1 1747 † 26/12 1820
d.a. Mouritz Hansen
                Regimentfeltskærer ved Husarkorpset i Helsingør     d.a. Poul Rogers, sognepræst i Utterslev Var forsvarer for Enevold Brandt d.a.  Frederik Horn                
   Sognepræst ved Helliggeist kirke, København     & Cæcilie Marie Muller Otaget i adelsstanden 1777 Justitiarius i hof- og stadsretten og konferensråd 
  * 26/8 1722 † København 19/5.1777     Medlem af den store Landbokommission
  & Anne Dorothea Muus     * Egebjerggård, Odsherred 11/9 1731 † København 27/9 1789
  * 18/3 1722 † 5/9 1799    
~ Else Marie Schjødt                
    En søn af dette ægteskab var præsten og salmedigteren N. F. S. Grundtvig En søn af dette ægteskab var naturforskeren og filosoffen Henrich Steffens, født den 2. maj 1773 i Stavanger   ~  3/8 1773                
      * 1735 † 1802                
      Enke efter brygger Nicolai Thecou
     
     
     
     
     
     
       
       
                     
       
               
Oluf Lundt Bang  ~ Henriette Louise Åmodt Petrea Margrethe Schwane Bang ~ Holger Guldberg Jacob Hansen Bang ~ Anna Cathrine Sophie Østrup Poul Christian Rogert Bang ~ Maren Elisabeth Gundersen
Professor, dr. med.  ~ 1813 *1759 † 10/8 1778 Tolder i Skagen/Ribe
Husprædikant på Bregentved
~  Nicolai kirke, København 6/10 1796
Kapellan Lindaas, Bergen 1809, forlod Norge 1814
 ~ Hellig Gejst kirke, København 8/12 1809
Etatsråd *  København 26/5 1765 † Ferslev 16/1 1845      * Haarslev 6/1 1735 † Ribe 12/12 1809   Sognepræst i Nykjøbing Sjælland. og Rørvig * København 4/2 1779 Sognepræst i Strø *  Korsør 1/10 1785 † Strø 19/2 1847
* København 27/7 1788 † København 12/10 1877
s.a. Vitus Ovesen Guldberg
Domprovst Roskilde Domkirke † Roskilde 6/5 1820 *  Hedemarken, Strøm 4/3 1781 † Strø 1/1 1849 d.a. godsforvalter ved Sorø Akademis Godser i Tersløse Poul Gundersen
  Sognepræst i Haarslev-Jellinge  Samtidig Provst i Sømme og Voldborg herreder d.a. Jørgen Østrup Kapellan Nicolai kirke    
  &  Elisabeth Marie Holgersdatter Olivarius Ridder af Dannebrog & Anne Sophie Fink,født Zeye
~ Sophie Marie Dahlerup * Vig 19/4 1770 † 28/2 1841
  ~ 19/6 1825  
  *  Hillerød 14/4 1801 † København 26/3 1876   
  D.a. Hans Jensen Dahlerup   
  Vejfiskal, hospitalfors.og postmester   
  * Tyrsted 21/4 1758  † Hillerød 30/1 1838  
  &  Wilhelmine Marie Birch  
  * Hillerød 7/6 1776 † 10/6 1850  
   
   
   
     
   
                       
       
           
Olivia Sophie Jacobine Bang   ~ Morten Mortensen Hassing Frederik Ludvig Bang ~ Thora Elisabeth Salomine Black Peter Georg Bang ~ Marie Caroline Fribert Joachim Godske Adam Vilhelm Bang ~ Inger Sophie Marie Kornerup
* 31/8 1829 † København 10/7 1908  Professor, dr. med.  Cand. theol. * Stege 12/6 1829 † Horsens 8/2 1871   Prof. jur. Københavns Universitet
~  Roskilde 4/6 1824
Opkaldt efter greven på Bregentved
~  Roskilde 11/7 1845
Begravet Assistens kirkegård * Randers 27/2 1813 † København 27/2 1863 Sognepræst Tersløse d.a. Herman Dyssel Black & Nicoline Balle Kirchheiner Assessor i Højesteret * Annebjerggård 14/10 1803
Kapellan i Besser og Onsbjerg, Samsø
   
    Begravet Assistens kirkegård * København 19/6 1816 † Tersløse 21/11 1875   Direktør i Nationalbanken 1836 † 18/12 1876 Sognepræst i Løsning og Korning, Vejle    
    S.a. Jens Mortensen Hassing   Stænderdeputeret for København d.a. kaptajn og proprietær Lorentz Fribert Sognepræst ved Frue kirke i Roskilde og Skt. Jørgensbjerg    
    Smedemester i Hobro   Ridder af Dannebrog, 1854 Storkors & Ulrikke Eleonore Svane, født Trojel * Roskilde 11/12 1817 † Roskilde 27/12 1880    
    * Mariager 1785  
Etatsråd, Deputeret i Rentekammeret
   
& Johanne Andersdatter    Amtmand over Holbæk Amt 1848  
* Simested 1788  
Rigsdagsmand for Vejle 1648
 
      Nedlagde mandat som Indenrigsminister 1848  
      Finansminister 1851  
      Minister for Kirke- og Undervisningsvæsene 1852  
      Justitsminister for Kongeriget 1852  
      Medlem af Geheimestatsrådet 1852, Geheimeconferentsråd
 
      Konseilspræsident og tillige Indenrigsminister for Kongeriget 1855-1856  
       Justitiarius i Højesteret 1856  
      * København 7/10 1797 † 2/4 1861  
           
         
                                     
                 
                         
    Herman Joachim Bang     Theodor Suhr Bang ~ Caroline Margrethe Eleonore Emilie Dahl Jacob Hansen Bang ~ Anna Margrethe Kornerup Søren Frederik Kornerup-Bang  ~ Bertha Kirstine Hansen Peter Georg Kornerup-Bang  ~ Amathea Cathinka Andrea Andkjær Hans Jacob Kornerup-Bang  ~ Jensine Elisabeth Henning-Hansen Frederik Ebbe Christian Kornerup-Bang  ~ Caroline Dorthea Nielsen
    Forfatter, ugift     Cand. jur. 1868

~  7/11 1873 
Landinspektør i Nykøbing S., senere København ~ 25/11 1857 Kgl. bevilling 8/7 1872 til at tilføje navnet Kornerup ~  Ø. Egesborg  26/8 1888 Kgl. bevilling 8/7 1872 til at tilføje navnet Kornerup ~  Nørre Sandager Kirke 31/3 1885 Kgl. bevilling 8/7 1872 til at tilføje navnet Kornerup ~ Mathæus Kirke, København 24/11 1884  Kgl. bevilling 8/7 1872 til at tilføje navnet Kornerup ~  Skt. Jørgensbjerg Kirke 27/9 1888,
    Foredragsholder     Boede på Østergaard, Ning Herred * Moesgård 1/11 1853 Bogholder ved den Suhrske Stiftelse1859 Købmand i Løjenkjær * Ø. Egesborg 17/5 1861 Juridisk examen 1875 * 17/5 1841 † Odense 12/7 1927 Kapellan i Hvedstrup og Fløng 1884 *  Slesvig by 29/6 1860    27/4 1917 Indremissionær fra 1897 * 9/12 1860 † 1/4 1926
    * Asserballe 20/4 1857 † Ogden, Utah, USA  29/1 1912  * København 9/4 1843 † Moesgaard 13/4 1896 † 8/4 1922 * 6/5 1829 † 5/3 1889 Gårdejer på Berthasminde, Trige d.a. gårdejer Hans Jensen & Maren Jacobsdatter  Godsinspektør på Gyldensteen d.a.  Jacob Brøgger Andkjær Sognepræst Vildbjerg 1889 d.a. Henning Peter Frederik Hansen (1827-1893)  * Løsning 25/6 1861 † Hjerm 22/12 1918 d.a. Thomas Christian Valentin Nielsen

        d.a. Torkild Christian Dahl
  * Onsbjerg 7/9 1847 † Berthasminde 24/4 1900 * Onsbjerg 16/7 1849 †  Gyldensteen, Bogense 13/4 1905 Snedkermester på Gyldensteen * Løsning 4/7 1857 † Vildbjerg 19/4 1895 Adjunkt i Slesvig by     Lærer i Gl. Skagen
         til Moesgård & Østergård Stiftsamtmand, Kammerherre         & Kirstine Hansen   Senere ejer af Frederiksberg Latin- og Realskole    & Josefine Kirstine Berg
        & Eleonore Emilie Andersen       & Marie Vilhelmine Stangerup (1834-1900)  
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                       
                       
                       
    Hans Jacob Kornerup-Bang  ~
Ingeborg Jørgensen
        Søren Marius Kornerup-Bang  ~ Eva Marie Elisabeth Saanum Hans Joachim Godske Adam Vilhelm Kornerup-Bang  ~ Johanne Kirstine Sørensen Carl Frederik Emil Kornerup-Bang  ~ Emma Augusta Frederikke Steen Henning Samuel Kornerup-Bang  ~ Ellen Augusta Andersen Vilhelm Kristian Kornerup-Bang ~ Maren Sig Jensen
    Landmand Langskov Østergård, Ødum, Randers  ~  Karlstrup Kirke 15/7 1926         Landmand Bendstrup Østergård, Todbjerg  ~  Grinderslevkloster Kirke 31/8 1927 Ejer af Trige Købmandsforretning pr. Arhus ~  25/10 1936  Tømrermester i København ~  Roskilde 6/5 1881 Cand. polyt. 1921,  ~  Viskinde Kirke 22/2 1921 * Hjerm 21/11 1889 * 15/1 1891
    * 25/10 1894 * 12/12 1897         *  22/1 1891 * Ørslevkloster 26/1 1900  * 25/7 1889 * Ring Skov 23/11 1906 * 29/5 1852 † 18/3 1937 * 7/12 1852 Ingeniør i New York fra 1923 * 31/8 1888     d.a. Thomas Jensen
        d.a. Sognefoged Jørgen Jørgensen, Vasegård, Tåstrup             d.a. Peter Saanum på Vilshøjgård, Salling

    d.a. Søren Jacob Sørensen i Ring Skov

  d.a. bøssemager Frederik Christian Steen (1810-1895)

Navneforandring i Amerika til de Bang d.a.  politiassistent Hans Jacob Andersen


    & Karoline Katrine Henriksen
       & Berthine Christiansen              & Kirstine Nielsen  & Ane Mette Katrine Knudsen      & Mathilde Oktavia Bay (1823-1905) * Vildbjerg 7/4 1895  & Ellen Margrethe Jørgensen    
                         
                      ~ Anna Michailoff
                      * 25/7 1902
                      d.a.  Russisk officer Vladimir Michailoff


                      Faldt I Verdenskrig
                      Havde efterkommere i i Amerika med navnet de Bang Havde døtre
                     
                     
                     
                       
                       
                       
                                       
                     
         
         
Hans Jørgen Kornerup-Bang     Knud Vilhelm Kornerup-Bang Kirsten Kornerup-Bang   Søren Frederik Kornerup-Bang     Aage Kornerup-Bang  ~ Anna Johanne Theodora Andersen Holger Kornerup-Bang  ~ Anna Betty Sophie Baars Poul Kornerup-Bang  ~ Carla Agnes Constantine Jensen        
* 13/7 1927     * 6/2 1932 * 28/10 1934   * 28/4 1932     Arkitekt ved DSB, Bosiddende i Århus, Banearkitekt 1940 ~  Ærøskøbing 29/8 1915 Murermester i København ~  Kiel 20/7 1907 Tømrermester i København ~  15/1 1916         
                      * Frederiksborg 3/2 1882 * Ring Skov 23/11 1906 * Frederiksberg 16/12 1882 * Kiel 10/2 1883

* København 24/1 1888

* Sverige 11/10 1891        
                  d.a. Urmager og Guldsmed Christen Hansen Andersen

d.a. politisektetær Heinrich Baars

d.a. driftsbestyrer Niels Jensen i Sverige

               & Egidie Madsen  & Emma Frederikke Hardt    & Nicoline Ibsen
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
               
               
               
               
                     
               
               
            Kirsten Kornerup-Bang Ole Kornerup-Bang
            * København 15/1 1920 Arkitekt
            * København 24/7 1917
           
           
           
           
           
           
           
           
                                  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa