Hage
                                                       
 
 
 
 
 
  Hans Hagge ~ NN    
  Hollænder?      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   Jens Hansen Ha(g)ge  ~ Marne Ollufsdatter    
  Byfoged Stege 1645 † ca. 31/8 1657    
  Fradømt Embedet 1668    
 
*  ca. 1630 † Stege 1677
     
  Begravet Stege      
         
  ~ Ellen NN    
    * ca. 1625 † Stege 1719    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Jens Knudsen ~ Anna Jensdatter Hage  ~ Hans Nielsson Blat    
  Skipper og Handelsmand, Stege ~ Stege Kirke  25/6 1686 Købmand Stege    
  * XX/9 1648 † Stege 1700  *  Stege 1659  † Stege 1712 † Stege efter 1717      
  Begravet Stege    
       
       
       
       
     
     
       
       
       
       
         
       
       
     
       
       
       
       
   Jens Jensen Hage ~ Martha Tesch    
  Konsumptionsforpagter & købmand Stege * Stege 23/1 1714       
  * Stege 10/1 1689 † Stege 1736 * Stege 1695 † Stege 1746    
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
     
   
         
         
         
         
         
         
         
         
  Johannes Jensen Hage ~ Bolette Margrethe Friedenreich        
  Købmand, Skibsreder, Kirkeværge Stege * Stege Kirke 20/10 1747        
   Havnefoged og Tugthusinspektør Stege * Sennels, Thisted 20/10 1729 † Stege 13/4 1805        
  Stadskaptain til 24./7 1789        
  * Stege 1714 † Stege 19/11 1791      
  Begravet Stege Kirke      
      Hages Gård i Stege    
       
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                           
               
                 
   Christopher Friedenreich Hage  ~ Arnette Christiane Just Bolette Margrethe Hage  ~ Marcus Mackeprang    Peder Goische Hage ~ Johanna Friderica Wadskjær  Jens Friedenreich Hage  ~ Gertrud Heitmann
  Købmand og Forligelseskommissær Stege ~ Stege 20/10 1796      Landfysikus Møn   Til Vestindien 1782 ~ København 23/7 1785    Købmand og Plantageejer Vestindien ~ Saint Croix 26/10 1773 
  * Stege 19/7 1759 † Stege 15/8 1849 * Vammen, Nørlyng 26/2 1778 † Stege 13/6 1866     Købmand St. Croix. * 1759 † København 28/1 1829 Købte Clairfield i Pensylvania *  Saint Croix 29/12 1766 † København 1/3 1801
      * Stege 27/2 1756 † Stege 4/7 1800   Drev J. F. Hage & Co København  
        Kommerceintendant & Justitsråd 1801  
          Brygger i København  
          * Stege 6/10 1752  
           † København 17/6 1831  
               
               
               
               
               
               
             
             
             
             
             
                                                   
                           
           
 
             
 
     
 
   Alfred Anton Hage  ~ Frederikke Wilhelmine Faber Bolette Cathrine Frederikke Hage  ~ Hans Puggaard Johannes Dam Hage Charlotte Bolette Bartholin  Gustav Christopher Hage ~ Antoinette Augusta Smith Edward Philip Hother Hage ~ Emma Tutein   Christopher Theodor Friedenreich Hage  ~ Nancy Amalie Margrethe Hammerich  Christiana Arnette Hage ~ Steen Andersen Bille Johanne Frederikke Christiane Hage ~ Mouritz Frederik Friedenreich Mackeprang
  til Nivågård & Oremandsgård * 18/2 1810 * 7/2 1798 † 11/11 1847  til Hjuleberg Adjunkt ved Roskilde Katedralskole 1827 ~ Gadstrup 16/9 1831  Partner i Faderens Forretning Stege ~ Stege 23/12 1840  til Nøbøllegård ~ Damsholte 24/6 1856 Overtog ledelsen handelshuset Puggaard & Hage Nakskov 1837 ~ Skt. Nikolaj Kirke, Nakskov   20/10 1844  * Saint Croix 21/1 1789 ~ København 26/2 1809 * Stege 1/3 1791 ~ 11/7 1815
  Storkøbmand København   ~  Stege 13/8 1816 Overlærer i historie og geografi Svensk-norsk Vicekonsul for Møn 1833 * København 17/1 1817 † København 2/1 1892  * Stege 9/1 1816 Senere gift med D.G. Monrad Overtog ledelsen af faderens C. Hage & Søn i Stege * København 29/1 1827 † København12/12 1902 † København 5/12 1868   † Præstø 24/7 1847  
  Medejer af Hans Puggaard & Co   Skrev geografiske afhandlinger Ejer af Frenderupgård 1860   † Nøbøllegård 9/2 1873 * Marienborg, Damsholte 4/10 1832 Drev købmandsforretning, kornhandel og skibsrederi d.a. byfoged i Nakskov, justitsråd Carl Hammerich    
  I Folketingen for Københavns 2. Kreds 1852   Grundlagde Roskilde Sparekasse * Stege 19/11 1808   † København 24/1 1894 Medlem af borgerrepræsentationen i Nakskov 1857    
  I Folketingen for Mariager 1859   Redaktør ugebladet Fædrelandet † Frenderupgård, Møn 28/5 1863   d.a. Peter Adolph Tutein Medlem af byrådet    
  I Folketingen for Roskilde 1868   Idømt mulkt og livsvarig censur vedHøjesteret 1837       til Marienborg Opgav arbejde/hverv grundet sygdom og tog til Italien    
  Medlem af Rigsrådet   * Stege 3/4 1800 † Ordrup 15/9 1837   ,      * Stege 9/3 1819 † Bellagio, Italien 9/5 1872    
  * 31/12 1803 † 6/3 1872              
    En datter af hustruens første ægteskab blev gift med redaktør Carl Ploug, en anden med billedhuggeren Herman Wilhelm Bissen              
               
                 
                     
                     
                     
                     
                 
                 
               
                                   
                 
               
       
 
     
 
   Johannes Hage Christoffer Hage  Ville (Vilhelmine) Hage   ~ Peter Arnold Heise Peter Anton Alfred Hage ~ Emily Brockdorff  Gustav Vilhelm Alfred Hage  ~ Wilhelmine Auguste Faber Hother Friedenreich Hage   Christopher Friedenreich Hage  ~ NN  
  til Nivågård Med ved Dybbøl 1864 ~ 1859 til Oremandsgård & Kallehave Færgegård 1872 ~ Antwerpen 1872 Købmand Stege ~ København 19/5 1880    Tandlæge   Købmand i Nakskov 1875  
  Med ved Dybbøl 1864 Såret 18/3 Komponist og organist Ejede Snapparp, Skåne 1892-98 * Stege 25/8  1852   * 12/7 1849 † 31/8 1904   Grosserer København 1879  
  Såret under tilbagetrækningen fra Als † Broager lazaret 1864 Skrev operaen "Drot og marsk" Kammerherre, hofjægermester, cand.polit. 1866       Cand.polit. 1871  
Var siden stærk modstander af krigen mod Tyskland   * 11/2 1830 † 12/9 1879 Landbrugsminister for De Nationalliberale, siden Højre Valgt til Folketinget Københavns 7. Kreds 1881
Arvede Nivågård med Teglværk 1872   1. formand Danmarks Naturfredningsforening 1911-1915       Liberal højremand, brød med Højre 1882  
Ringovn opført 1870   Formand Allerslev Sogneråd 1874-86
      Dannede liberal vælgerforening i København 1883  
Storleverandør byggerier i København  
 
Folketingsmand for Præstøkredsen 1892-95       Valgt til Folketinget for Venstre 1884  
Folketingsmand for Fredensborgkredsen 1876-1901   Kongevalgt Landstingsmand 1895       En af hovedmændene bag Venstrereformpartiet 1895 ** Højeste trækprocent 2,5%!
Medlem af Frederiksborg amtsråd 1879-1907   Landbrugsminister i Ministeriet Hørring 1897-1900       Finansminister i Ministeriet Deuntzer  
Oprettede Nivågårds Malerisamling   Medlem af Forsvarskommissionen 1902-08   Ved Viggo Hørups død tillige trafikminister 1902
Selvstændig institution 1908   Formand Højres repræsentantskab 1903       Indførte indkomst- og formueskat til staten 1903 **  
* Emdrup 26/5 1842 † Nivågård 14/1 1923   * 11/2 1830 † 12/9 1879       I ministeriet Zahle II var han minister uden portefølje 1916  
Begravet Nivå Kirkegård           Handelsminister 1916-1920  
          * Lienlund, Nakskov 28/11 1848 † 16/8 1930  
         
         
           
               
                         
 
 
 
             
 Oscar Ferdinand Hage  ~ Wilhelmine Alexandra Eugenie Christoffer Friedenreich Hage ~ Thyra Konow  Jens Gustav Hage Karen Arnette Hage
til Oremandsgård Comtesse Knuth af Christiansdal til Oremandsgård † 1963 * 6/10 1886 * 2/8 1881
* Oremandsgård 16/8 1874 ~ 1903, skilt 1913 † Oremandsgård 1947    † 8/6 1905
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Daniel Friedenreich Hage
til Oremandsgård
* Oremandsgård 16/8 1874
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa