Faber
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
  Nicolai Faber   ~ Johannes Larsdatter  
  Skovrider i Hanneslund, Svanninge † ca. XX/4 1793  
  * 1722 † XX/4 1781  
     
     
     
     
       
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
                                                                                                                                                                   
               
                     
  Christian Faber  ~ Friderica Jørgensdatter Lauritzen Anna Helvig Faber   Mette Petrina Faber     Lauritz Nicolai Faber  ~ Ida Sophie Birgitte Friis   Rasmus Faber  ~ Anna Kirstine Henneberg  
  Krigsråd * 1772 † 1814 * Svanninge 1770 † Odense 4/4 1826   * 1768     * 11/6 1762 † 13/11 1835 ~ Marslev, Bjerge 23/5 1794    Exam.jur., Brygger i København ~  Odense 14/5 1783  
  Borgerkaptain og Overkystbefalingsmand, Ærø     * Marslev, Bjerge 14/9 1769 † Odense 26/12 1859   * 14/10 1754 † København 15/12 1819  
  Fyrinspektør Nakkehoved Fyr          
  * Svanninge 24/10 1775          
  † Nakkehoved 3/6 1845          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                                                                                                                                                                                       
                                                         
 
   
                                                             
   Frits Ludvig Faber  ~ Flensborg 10/7 1833 Christian Faber   Nicoline Sophie Faber  ~ Peter Louis Holm Frederica Vilhelmine Faber  ~ Marcus Christian Vilhelm Michelsen Nicolay Faber  ~ Sophie Friderica Richter  Johanne "Hanne" Faber   Karl Jørgen Faber  ~ Andrea Møller   August Wilhelm Faber ~ Marie Sophie Elenora Hildebrandt Johanne Margrethe Faber  ~ Joseph Petersen Mouritze Nicoline Faber  ~ Niels Friis Ingeborg Marie Elise Faber  ~ Laurits Peter Petersen Mauritz Trap Friis Faber~ Maren Magdalene Margrethe Qvaade Gotfredine Faber  ~ Julius Ferdinand Paludan  Friderich "Fritz" Faber ~ Anna Kirstine Elisabeth Kierkegaard   Nicolaj Faber ~ Christiane Kaarup  
  Kantor, Klokker og Kordegn i Frue Kirke, Odense ~ 25/11 1795 Bagersvend i Odense   * Ærøskøbing 18/7 1812 † Helsingør 15/10 1859 ~  Helsingør 15/10 1859 * Marstal 18/2 1810 † København 23/12 1891 ~ 1831, skilt Skovridder * Gerlev 2/5 1810 † København 4/1 1874 Husbestyrer hos Biskop Stephan Tetens. Als   Politibetjent Hillerød Skilt 12/11 1841   Bager ~ Hillerød 21/9 1838 * Odense 26/2 1795 † Ærøskøbing 29/8 1878 ~ Fåborg 7/4 1820 * Odense 9/12 1796  til Blåholm * Odense 24/10 1800 † Knuthenborg 6/7 1861 ~ Odense 10/6 1829 Grosserer ~  Marslev, Bjerge 3/5 1834 * Erritsø 9/4 1798 † København 10/10 1882 Generalmajor  Cand.jur. ~ København 19/2 1825   Dr.phil., Cand.theol ~  Odense 5/6 1813  
  Sekondløjtnant (Infanteriet), Hæren * Flensborg 15/9 1810 † Stege 9/1 1873 * 1797   Cand.theol., Sognepræst til Nakskov, Provst * Tranderup 24/8 1797   * Tranderup 14/8 1799 † Slagelse 3/7 1881   * Tranderup 20/10 1801 † 19/4 1862 * ca. 1799   Fyrinspektør Nakkehoved Fyr * Hillerød 16/2 1817 † Nakkehoved Fyr 24/10 1853   Skibskaptajn Ærøskøbing † Nykøbing Falster 28/11 1886 ~ Odense 23/5 1827   Godsinspektør i Grevskabet Knuthenborg Ejer af Faber & Søn, Odense * København 9/5 1814 † Odense 15/12 1899   ~  København 25/10 1833 Regimentskvartermester * København 1/3 1801 † København 26/11 1867   Grosserer * Allesø 1795 † Allested 27/6 1823    
  * Marstal 15/3 1804   * København 1/4 1804 † Thisted 20/6 1855 † Snevris, Værslev 4/9 1840       * Marstal 30/10 1807    Norsk-Svensk Vicekonsul   * Skellerup 9/3 1794 †  Blåholm, Otterup 27/2 1872   * Kejrup 6/6 1801 † København 5/5 1864  Fattigforstander       Auditør    Biskop i Fyns Stift    
  † Seest, Kolding 28/5 1849           † København  7/1 1879   * Ærøskøbing 28/10 1787 † Ærøskøbing 4/9 1870   * Odense 6/5 1808       * Henneberg Ladegård 21/4 1796   * Odense 19/6 1789 † Odense 15/5 1848  
                  † Odense 20/12 1878     † Horsens 9/3 1828      
       ~ Peter Anton Alfred Hage       ~ Lovise Margrethe Schmidt                  
       til Oremandsgaard         ~ 3/12 1841                  
      ~ Stege 28/8 1840         * København 1811                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
  Waldemar Faber  ~ Charlotte Marie Crone Dagmar Anine Fabe  ~ Carl Adolph Theodor Brasch Fritz Ludvig Jean Faber ~ Caroline Vilhelmine Regine Haagerup Baldur Faber   Karl Johan Faber  ~ Agnete Mackeprang   Kristian Faber  ~ Catinka Natalia Francisca Kühse    Frederik "Fritz" Vilhelm Faber  ~ Anna Margrethe Plambøck Thorvald Cato Brutus Faber Schmidt  ~ Laura Bentzen.Laura Jakobine Dorthea Faber    Wilhelmine "Ville" Augusta Faber  ~ Gustav Vilhelm Alfred Hage   Christian Nicolai Alfred Faber ~ Hansine Jørine Christine Nørretranders Ida Helene Marie Faber ~ Nicolai Christian Kracke Lauritz Nicolai Faber  ~ Anna Birgitte Müller  Didericha Johanne Josephine Faber  ~ Edvard Ferdinand Esmann Albert Christian Heinrich Quade Faber  ~ Anna Sophie Petersen Marie Charlotte Faber   ~ Søren Frederik Helm-Petersen Ingeborg Andrea Faber ~ August Frederik Esmann   Johan Valdemar Faber  ~ Jessie Virtue Wilson Helga Borghild Alvilde Faber  ~ Ludvig Henrik Ferdinand Oppermann Christian Gottfred Weber Faber ~ Bertha Magdalene Bruun Muus Arlinde Seline Constance Faber ~ August Vincents Strøm  
  Cand.pharm. ~ København 10/11 1865 * København 7/6 1800 ~ Tårnby 10/8 1867 Bogbinder Roskilde. ~ Frederiksberg 29 Apr 1877 Fotograf Nørre Alslev   Vicekonsul, Grosserer ~ Stege 9/10 1868   * Viskinge 18/3 1835 ~ København 11/12 1864   * Viskinge 19/2 1837 † København 15/12 1902 * Bandholm 14/10 1844 Smed Drastrup, Søborg ~ Hillerød 31/5 1877 * København 1/1 1823   * Nakkehoved Fyr 18/3 1848 Købmand Stege   Gårdejer Tandil  ~ 15/6 1870 * Odense 11/2 1835 ~ 25/11 1795 Købmand i Faaborg 1860 ~ Fredericia 3/8 1861 * Odense 8/11 1839 ~ Odense 24/6 1859 Prokurist & Associé i Faber & Søn ~ Fredericia 31/10 1862 * Odense 1/7 1844 ~ 8/6 1866 * Odense 9/7 1846 ~ 12 /4 1872   Dansk Vicekonsul ~  Glasgow, Scotland 28/10 1874 Læge, optiker ~ Odense 14/5 1847 Cand.theol. ~ Vor Frue Kirke, Odense  23/9 1853 * Allested 27/6 1823 † Odense 3/2 1901 ~ Odense 22/7 1853  
  Organist og Kantor i Skt. Hans Hospitals Kirke * Stege 26/8 1834 † Roskilde 2/2 1874  † København 23/11 1861   * Odense 28/9 1849 * Roskilde 5 Sep 1853 * Odense 15/9 1840   * Viskinge 20/9 1833     * Roskilde 21/8 1842       * Hillerød 19/1 1840       ~ København 19/5 1880      Høker i København * Marienborg Gods, Damsholte 23/3 1841 † København 12/3 1913 Etatsråd, Grosserer i København. Grosserer i København * København 26/10 1835 † København 16/9 1870   Etatsraad, Grosserer Grosserer & komponist * Fredericia 26/11 1840   Justitsråd, Boghander   Apoteker   Grosserer   * København 23/7 1820 til Petersgaard Gods Adjunkt i Odense Katedralskole * Kerteminde 9/9 1832 † København 5/2 1916   Cand.theol., Overlærer Katedralskolen i Odense  
  * 5/5 1834 † 15/3 1910       † Frederiksberg 6/1 1903           † Hillerød 1/7 1879       * Hillerød 13/4 1843 † København 1/5 1885   * Flensburg 1/8 1830 † København 25/2 1909 * Odense 12/6 1836     * Nyborg 27/11 1835 † Odense 5/7 1899 Ejer af Christian Faber & Co., Odense     Ejer af Den Hempelske Boghandel,Odense   * Nyborg 23/2 1841   Ejer af I.V. Faber & Co., New Castle   † Petersgaard Gods, Langebæk 6/8 1905 Professor i Tysk ved Københavns Universitet, * Odense 28/1 1822     * Pæregård, Langeland 2811 1818  
                      † Stege 6/1 1905 (hos fam. Hage)       * Odense 9/11 1837   * Odense 25/9 1838   † København 12/4 1872   Generalkonsul i London   Matematisk Forsikringsdirektør i Statsantalsten for Livsforsikring † Odense 6/11 1883   † Odense 16/6 1899  
                              † København 10/2 1905   * Odense 8/9 1849   * Ditlevslyst, Brahetrolleborg Gods, Faaborg 7/9 1817      
  ~ Michaeline Theresia Casse                       ~ Sophie Margrethe Larsen   Begravet Odense   ~ Louise Maslen   † København 17/8 1883      
    ~ København  29/9 1894                           ~ København 20/10 1887         ~ Gerrards Cross, Buckinghamshire, England 4/5 1888      
    * København 20/4 1841                   Havde 2 døtre           * København 5/4 1857         * 1863 † New Castle 5/5 1891      
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         
                         
 
                                                                       
 
                                     
  Valdemar Crone Faber ~ Ellen Marie Jørgensen Elisabeth Marie Faber  ~ Poul Anker Heegaard Axel Holger Ludvig Faber   Anna Marie Sophie Faber   Gunnar Faber  ~ Else Elisabeth Cortsen Ellen Faber  ~ Marius Frandsen Arne Faber  ~ Ellen von Ewald  Wilhelmine "Wille" Faber  ~ Einar Julius Næsted Poul Faber   ~ Emilie Augusta Schrøder Gudrun Johanne Faber  ~ Axel Johannes Faber Anna Agnete Faber  ~ Peter Meinertz Nicolai Faber Frantz Faber Holger Faber ~ Ida Møller Margrethe Faber  ~ Frederik Munck Harboe Knud Faber ~ Ingeborg Otthilia Bay Fritz Faber   ~ Valborg Hansine Johannsen Astrid Faber  ~ Christian Adolf Ludvig Schwerin Axel Johannes Faber  ~ Gudrun Johanne Faber Alvirda Susanne Faber  ~ Ulrik Paul Otzen Thyra Faber  ~ Christian Valeur Quaade Ida Faber  ~ Wilhelm Gerlach Mouritz Trap Friis Faber  ~ Thora Claudia Margrethe Michaelsen Nicolai Christian Kracke Faber  ~ Louise Caroline Sporon-Fiedler Knud Harald Faber   ~ Gerda Lerche Ingrid Faber  ~ Hemming Skat Rørdam Leslie Emerson Faber~ Winifred Arthur Jones Edmund David Faber   Harald Nikolaj Faber  ~ Sophie Cecilie Bentzien Maria Theodora Faber  ~ Matthias Weber Knud Helge Faber ~ Thyra Louise Emilie Kloumann Petersen Julie Mathilde Faber  ~ Jørgen Christian Hvenegaard Lassen Svend Aage Faber   ~ Harriet "Ettie" Julie Christine Nissen-Sommersted Erik Einer Faber   ~ Johanne Sørensen
  Cand.polyt. ~ Dalum 21/9 1900 Pianistinde ~ København 25/4 1896 *  Roskilde 18/3 1880   * Roskilde 9/5 1878   Løjtnant af Forstærkningen ~ København 9/11 1900 * København 1/2 1875 ~ København 28/11 1899  Cand.med., Praktiserende Læge ~ København 29/6 1906 * København 9/11 1885 ~ 9/11 1906 * København 13/2 1880 ~ Frederiksberg 25/7 1911 * København 29/6 1887 ~ Frederiksberg 16/7 1911 * Kalundborg 4/2 1870 ~ 10/7 1904 Landmand. Boghandler. * Bandholm 12/3 1873 ~ København 24/1 1902 Bandholm 13/7 1875 ~ Bandholm 28/6 1898 Handelsfuldmægtig i Svendborg. ~ Rudkøbing 6/9 1907 Prokurist i A/S C.A. Qvade & Co. in Maribo. ~ Frederiksberg 9/7 1914 * Bandholm 13/11 1883 ~ Hellerup 19/1 1906 * Tandil, Argentina 17/8 1880 ~ Frederiksberg 16/7 1911 * Marienborg Gods, Damsholte 16/7 1882 ~ Frederiksberg 18/5 1911 * Faaborg 1/3 1865 ~ 1/3 1887 * København 31/8 1866 ~ 9/5 1887 Ansat i Christian Faber & Co ~ Varde 17/5 1890 Grosserer København. ~ København 19/4 1894 Grosserer i Odense ~ Bjergsted 5/8 1896 * Odense 26/5 1874 ~ København 10/4 1897 Skuespiller ~  London, England 30/12 1902 Løjtnant i Royal Navy   Cand.polyt., Statskonsulent ~ Skt. Matthæus Kirke, København 6/7885 * Odense 5/9 1854 † Helsingør 23/3 1934 ~ Vor Frue Kirke, Odense 18/4 1876 Cand.med., Dr. med. ~ Brønshøj 4/4 1891, skilt 1895 * Odense 8/5 1859 † Selleberg Gods 30/11 1936 ~ Birkende Kirke 10/7 1885 Exam.polyt., Elektrotekniker. ~ Frederiksberg Kirke 7/6 1901, skilt 1926.  Dr. med., Overlæge Montebello.  
  Løjtnant af Forstærkningen, Nyborg * Odense 29/9 1879 * Roskilde 15/7 1870   Murermester i København * København 22/5 1880   Overlæge   † København 24/3 1914 Garvermester, Seaming Import og Agenturforretning † Frederiksberg 25/7 1911 * Lyngby 10/2 1889       Dampskibsfører * Kalundborg 31/5 1873 * Kalundborg 2/6 1875     * Fuirendal Gods, Sandved 13/8 1877   Grosserer, Banfield, Argentina * Bandholm 11/3 1880 * Rudkøbing 4/5 1883 * Bandholm 9/7 1882 * Svendborg 6/12 1883   Grosserer       Cand.polyt., Installatør i P. Outzen & Thorstenson   Grosserer København   Grosserer Odense Grosserer * Hillerød 1/6 1867 * Odense 28/7 1866 * København 4/11 1871 Direktør i De Fynske Salt- & Cocesværker, Odense     Cand.theol. * New Castle, England 30/8 1877 * Exwick, Devonshire, England 28/10 1880 * New Castle, England 21/9 1882   * Odense 7/7 1856 * Svendborg 23/3 1862 † København 22/1 1947   Cand.theol. Professor i Medicin ved Københavns Universitet * Oslo 4/8 1866 † København 14/3 1937   til Selleberg * Odense 7/7 1867 * St. Petersborg 7/12 1876 † København 31/12 1947 * Odense 15/6 1869  
  Stads- & Havneingeniør    † København 26/11 1911   * Stege 20/2 1871   * Stege 18/3 1873     * København 1/7 1883         * Fanø 18/11 1864 † Archangelsk 8/7 1913   † 8/4 1909         * København 4/9 1868     * Gentofte 27/9 1866       * København 18/1 1882   * København 13/1 1860   * Randers 28/3 1857 Generalagent i Danmark og Norge i Holbek y Cia         * Odense 22/12 1870     Seminarieforstander Jelling Statsseminarium       † London 26/2 1907   † København 25/11 1943 Bispebjerg Kirkegaard, København   Sognepræst til Haslev og Frerslev * Odense 29/8 1862 † København 3/5 1956     Cand.silv., Ejer af Grøndalsgaard, Funder & Selleberg. † København 29/12 1937  Begravet Garnisons Kirkegaard, København † København 18/1 1931  
  Bygningsinspektør                 ~   * Odense 3/7 1863           * Sønderup 30/3 1872             Provst til Ringsted og Alsted Herreder       * Selleberg 9/4 1859 † Selleberg 16/6 1936       BegravetVestre Kirkegaard, København  
  * Roskilde 2/9 1868                                       * Odense 28/9 1850 † København 15/2 1933              
          ~ Bodil Johansen                           BegravetGentofte Kirkegaard       ~ Valborg Torbensen   ~ Elouise Burchardine Reeh
            ~ København 19/2 1915                                 ~ København 2/3 1927     ~ Frederiksberg 26/2 1902, skilt 1908
            * København 12/10 1886                                 * Nørre Vraa, Hjørring 8/8 1896 † København 28/9 1935     * London 15/12 1880
                                             Begravet Vestre Kirkegaard, København      
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
  Elisabeth Crone Faber   Agnete Faber   Jytte Johanne Faber    Niels Tobias Faber ~ Jytte Ellen Jensenius Viggo Faber     Sonja Faber   Ellen Faber   Edith Faber   Børge Faber   Margrethe Faber   Albrecht Christian Heinrich Quaade Faber  ~ Signe Mary Christine Johansen Aksel Fritz Faber   Elisabeth Faber   Jessie Virtue Faber   Svend Emerson Valdemar Faber   Ella Faber   ~ Pierre Nicolas Jürgensen Leyssac Oscar Faber  ~ Helen Joan Mainwaring Sven Erik Faber  ~ Gwendolen Anna Gem Edwardes Evans Poul Harry Faber  ~ Agnes Aga Niels Jørgen Faber   Ester Faber  ~ Benjamin Dahlerup Jacob Faber  ~ Ella Frederiksen
  * Nyborg 30/10 1901   * København 11/7 1902   * København 17/2 1907   Arkitekt ~ København 23/1 1948 Overlæge     * Esbjerg 5/1 1907   * Gjerløv 18/4 1904   * Gjerløv 11/12 1902   * Esbjerg 29/10 1909   * København 5/12 1902   Cand.phil. * 16./8 1891 † 1978 Cand.polyt   * 18/3 1909   * London 26/10 1905   * London 22/1 1904   Violinist ~ St. Andreas Kirke, København 6/4 1926 Ingeniør ~ Croydon, UK 23/12 1913  Wing-Commander Royal Air Force ~ Ringway, Cheshire, UK 30/3 1921 Ejer af Berg, Aas ~ Høvik Kirke 14/9 1918 Arkivar   * Frederiksberg 31/12 1904 ~ St. Andreas Kirke, Ordrup 18/5 1928 Maskinmester ØK ~ Bangkok, Thailand 2/10 1936
      Professor Kunstakademiets Arkitektskole Arkitekt * København 1918                         Bankuddannet i A/S Den Danske Landmandsbank Begravet Nykøbing Kirkegård * København 29/10 1895               * London 26/2 1890 Cand.jur., Dommerfuldmægtig * London 5/7 1886 * London 7/5 1884 Ingeniør * Lymm, UK 24/11 1897 Grosserer * Oslo 19/4 1895 * Frederiksberg 23/4 1902     Kunstmaler, Grafiker * København 9/8 1899 Sygeplejerske
      * København 1212 1915 * København 24/10 1916 † København 3/9 1967                           Kasserer Nationalbankens Afdeling i Nykøbing F.                 † Mariendal, Frederiksberg 8/8 1938 * Ny Taarbæk 14/7 1883       Rådgivende Ingeniør i Hongkong   † Moss, Norge 12/7 1891         * Charlottenlund 22/2 1898 † Helsingør 15/3 1968 * Odense 9/10 1906
      * Odense 23/8 1891 † Nykøbing Falster 18/11 1950   † Mariendal, Frederiksberg 7/6 1946       * London 9/1 1892       Begravet Assistent Kirkegaard, København  
  Begravet Nykøbing Kirkegård                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                             
                             
  Sven Aage Anders Faber   Erik Faber   ~ NN   Eileen Ysolde Faber  ~ Richard Hercules Wingfield Pakenham John Gordon Faber   ~ Winnafred Grace Malone John Cecil Faber   Bjørn Harryson Faber   Kirsten Faber  
  Kontorassistent   Med i militærgruppe i modstandsbevægelsen, København   Børnehavelærerinde ~ All Saint's Church, Crowborough, UK 10/6 1947 Ingeniør ~ St. Botolphs Church, London 18/11 1942 Ingeniør.   * Oslo 21/9 1921   * Bangkok, Thailand 1937  
  Kurér i modstandsbevægelsen Nykøbing Falster   Boede i Rørmosen, Roskilde 1978     Skoleforstander Uganda District Commisioner Zanzibar * Coulsdon, UK 18/11 1921 * Edinburgh, Scotland 16/8 1919 * Beijing, Kina 15/6 1925        
  Tilknyttet en sabotagegruppe 1945   * 1924 † Nykøbing 2000     * Croydon, UK 23/11 1914 * Dublin, Irland 15/5 1906                
  Dræbt i skudveksling med tysk vagt              
  * 10/4 1926 † Nykøbing Falster 25/4 1945                
  Begravet Nykøbing Kirkegård          
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
  Jennifer Brett Faber    
  * Westminster, London 21/9 1943    
       
       
     
     
     
     
  Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa