1443               Domkirkebrand
Forstørrelse

Tidligere brand

     

Oluf Mortensen

Kirkens ydre efter branden

                                                                    

Ved kirkebranden 1443 blev kirkens indre og alt inventar reddet, men det gik hårdt ud over mure og tårn. Tårnene blev bygget op påny, ja, det er nok først nu, at begge tårne bliver gjort færdige og er lige høje. De udstyres med sadeltage (som på landsbykirker).

Oluf Mortensen stod for genopbygningsarbejdet, og han kan virkelig siges at være en af kirkens store bygmestre. Det er sikkert ham, der har genrejst tagrytteren over korsskæringen, som vi i dag kalder Margrethespiret. 1464 genindviede biskop Oluf Domkirken, "bødt, forbedred, restaurered, kalked, maled og sat Spir og Tag paa, efterat den ynkelig tilforn var brendt".