Frederik V's kapel
Grundplan

                               

Oprindeligt var det tanken, at der skulle bygges to rum: En forhal, Christian VI's kapel, og rummet under kuplen, Frederik V's kapel.  Forhallen blev sparet væk, så Christian VI's sarkofag står ved siden af sønnens, Frederik V's, til venstre. Der skulle have været yderligere 2 sarkofager: En med Christian VI's dronning Sophie Magdalene og en med Frederik V's anden dronning Juliane Marie. Den første overlevede sin gemal i 24 år, og blev først begravet af sin sønnesøn Christian VII, da hun døde i 1770. Og kronprins Frederik (VI), der regerede på vegne af sin sindssyge far, Christian VII, havde heller ikke lyst til at bekoste en dyr sarkofag for sin fars stedmoder, da hun døde 1796. Så begge dronningerne fik bare en beklædt kiste. Hvad der blev almindeligt, for det fik også Christian VII, Frederik VI, Christian VIII, alle med dronninger, og Frederik VII, som alle er begravet i kapellet. Det blev frem til 1912 også senere regenter, så at der 1912 stod hele 12 kister på gulvet. Alle medlemmer af den glücksborgske kongefamilie blev 1924 overført til Christian IX's kapel.