Duebrødre Hospital
Seglet
Hospitalet
Seglet

                                   

Duebrødre Hospital var en stiftelse for gamle og syge, og den blev bygget lige uden for byen mod vest (fundamentet til den kirke, der hørte til hospitalet, kan ses endnu på Duebrødrevej).

Hospitalet lå oprindelig i det gamle Duebrødrevænge, hvor nu Duebrødrevej løber. I lang tid var bygningerne lerklinede og havde stråtag. Først sent blev der anvendt solidere materialer, men den lille hospitalskirke har været af grundmur fra starten og haft hvælvinger. Da Duebrødrevej i 1918 blev anlagt, stødte man på rester af bygningerne, bl. a. en kælder med velbevaret trappe. Desuden fandt man kampestensfundamentet til hospitalskirken (stadig bevaret i det lille anlæg ved Duebrødrevej). Der blev også på grunden fundet et stort antal middelalderlige mønter fra 1200- og 1300-tallet.

Klostret bestod til slut af en lille kirke, et teglbygget gotisk langhus med tre hvælvfag, som endnu stod til midten af 1600-tallet, samt nogle mindre lerklinede huse med halmtag til de fattige.

En øde gård i nærheden ejedes af vikarernes procuratorie.