1568            Vikarernes fællesgods

Vikarernes fællesgods (procuratoria)

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Vikarernes fællesgods ejede udelukkende gårde i Roskilde og Nykøbing S.

I alt 15 byhuse.

Kapitlets fælles gods

                                             

Procuratorium bonorum Communium

Kannikkerne havde deres fællesgods. Det samme havde de evige / faste vikarer, præsterne ved domkirkens altre. Oprindeligt har de mange gårde nok været præsteboliger. Men efter reformationen, hvor præstestanden skrumpede kraftigt ind, har der været tale om lejeboliger, så fællesgodset fik indtægterne. De mange gårde i Roskilde fik i 1568 følgende beskrivelse:

 • Gård i Torvegaden (Algade 6?) delt mellem Mads Knivsmed og Anders Klejnsmed. Kaldet "Maria Magdalene Residentz" og i middelalderen bolig for alterets vikar.
 • 4 boder på Torvegaden (Algade 10 i dag). De er doneret af biskop Peder Jensen Lodehat (død 1416).
 • Mads Knivsmeds gård. Han må have lejet 2.
 • Gård i Hersegade lejet ud til Karin Kandestøber.
 • Gård i Hersegade lejet ud til Hans Thuesens arvinger.
 • Lille gård i Allehelgensstræde.
 • Jord til Anders Snedker.
 • Gård i Tyvestræde (Lammegade) lejet ud til Jens Bødker.
 • Øde gård ved Duebrødre.
 • Gård lejet ud til Peder Sadelmager.
 • Bod lejet ud Peter Besks arvinger.
 • Gård i Støden lejet ud til hattemageren.
 • Hans Lauridsens gård på Allehelgens Kirkegård.
Summarum 1568
Penge 29½ mark og 4 skilling

Mål og vægt og penge

Kirkens vedligeholdelse

Mensalia / fællesbordet

Om kapitelgods og bispegods