Maglekilde Kuranstalt

Kuranstalten

Brønd i dag

                                         

På Vandkuranstalten Maglekilde løb kilden ud i en brønd, hvor anstalten hentede sit vand - og hvorfra det meste af vandet som førhen løb ned til mølledammene mod stranden.