Maglekilde Kuranstalt

Kuranstalten

Farvefoto

Kilden

                                       

Ved Maglekilde stod der ved den gamle kursanstalts brønd stadig et overdækket træhus.