Skt. Agnete Kloster
Agnethe Kloster

I Skt. Agnes Klosters segl ses Skt. Agnes eller Agnete i flammerne.

På klosterets grund er der fundet en ting under ejendommelige omstændigheder. Det er et signet, hvori ses duen med oliegrenen og omskriften: Søster Ingerd i Roskilde. Det lå øverst i et friskt muldvarpeskud, som var skudt op i nattens løb, og blev fundet en tidlig morgen af en mand, som gik forbi på Vej til sit arbejde. Signetet, som har tilhørt en søster i Skt. Agnes og dateres til ca. 1250, opbevares nu på Nationalmuseet.