Gråbrødrene
Gråbrødre Kloster
Drabet på kong Erik

                                              

En forårsdag i 1241 besøgte Erik Plovpenning Gråbrødre Kloster og udstedte et brev, hvor han ønskede, "at vi måtte dø i de små brødres ordensdragt og begraves i denne dragt hos de små brødre i Roskilde". I brevet (som eksisterer endnu) ydede kongen sammen med sin kansler, Roskildes biskop Niels Stigsen, støtte til gråbrødrenes kloster. Brevet henviste han til, da han blev myrdet. Da kongen skulle halshugges i båden på Slien, spurgte krigsmændene ham om hans skat. Han svarede dem, at den største skat, han havde i verden, lå i en kiste bos de små brødre i Roskilde, og han gav dem nøglen til kisten. Da Kong Abel senere kom til Roskilde og i Gråbrødre Kloster lod kisten åbne, fandt han intet andet end en Munkekutte og dens reb.

Erik Plovpenning fik ikke sit ønske om at blive begravet i Roskilde opfyldt; men det var Roskildebispen Lage Urne, som mange år senere skaffede ham et blivende hvilested i Skt. Bendts Kirke i Ringsted, efter at hans jordiske rester før da havde været anbragt ikke mindre end fire forskellige steder.