Haraldsborg Husholdningsskole

Husholdningsskolen

Plejehjemmet

                                                  

Haraldsborg Husholdningsskole, som fungerer fra 1910. Fra 1957 er stedet plejehjem.