1770        Svogerslev vandmølle

Luftfoto

Gennem flere hundrede år var vandmøllen Svogerslev Mølle (matr. 9) en af gårdene i Svogerslev. Den lå ved Svogerslev Sø på den østlige bred, hvor der nu er en lille skov. Der har været en vandmølle langt tilbage i tiden, men den sidste møllegård opførtes ca. 1770. Bækken, der drev vandmøllen, er der stadig, men var dengang større, idet den afvandede engdraget, hvor der nu er sportsplads. Bækken var dæmmet op i en mølledam. Den gamle vandmølle blev revet ned i 1971.