1925             Duebrødre  skole

Duebrødre hospital

Gårdsiden

Handelsskolen

Absalons Skole

Kollegium

                                                             

Duebrødre Skole (opr. Roskilde private Pigeskole af 1855, som havde boet på Palæet, men nu var sagt op, fordi politiet skulle flytte ind i Palæet) opføres 1925 på den grund, hvor Duebrødre Hospital lå i middelalderen).

Der er p.gr.a. rationering næsten ingen tog og busser under besættelsen, så private skolers elever fra oplandet kan ikke komme til Roskilde. Roskilde private Pigeskole må derfor lukke 1941. Da tyskerne samtidig beslaglægger Skt. Jørgensbjerg Skole i Smedegade, overtager kommunen pigeskolen, som skifter navn til Duebrødre Skole.

1960 overtager Duebrødre skole den gamle handelsskole på byvolden.

Duebrødre Skole nedlægges / lægges 1990 sammen med den 1989 udbyggede Absalons Skole. Der laves kollegium på Duebrødre.