1941

Skønt tyskerne var indkvarteret på Roskilde Kaserne, havde den danske hær stadig sine depoter her. Oberst Bennike var bange for, at tyskerne en dag ville beslaglægge lageret, så han lod sine officerer flytte våben, ammunition osv. til Ryegård i Hornsherred. Senere måtte man flytte det hele til lader og herregårde i Odsherred. Der var tale om komplet udrustning for 600 mand. Og da tyskerne senere forlangte at få udstyret udleveret, måtte man flytte en smule af sagerne tilbage til Ryegård, så der kunne foretages en symbolsk udlevering. De øvrige depoter var herefter hemmelige og altså illegale. Og det var officererne altså også blevet.

Svogerslev Bibliotek oprettes.  

Sofus Henry Stryhn (født 1907 i Frederikssund), som i sin barndom omkring 1. Verdenskrig havde boet Ringstedgade 10 i Roskilde, løser næringsbrev i København som grosserer. Han sælger leverpostej.

Pavillonen i Boserup rives ned.  

Der er p.gr.a. rationering næsten ingen tog og busser, så private skolers elever fra oplandet kan ikke komme til Roskilde. Roskilde private Pigeskole må derfor lukke. Da tyskerne samtidig beslaglægger Skt. Jørgensbjerg Skole i Smedegade, overtager kommunen pigeskolen, som skifter navn til Duebrødre Skole.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle