Skt. Laurentii Kirke
Skt. Laurentii Kirke
Farvet tegning

Model

Kirkens sidste år

                                                                  

Ikke alene gadeopfyldningen har bevirket, at Skt. Laurentius på tidligt tidspunkt fik indbygget hvælvinger. Kirkens beliggenhed ved byens hovedfærdselsåre, samt ved indgangen til den fornemme gejstlige bydel har gjort den til den fornemste blandt sognekirkerne, der derfor skulle tage sig ordentlig ud. Kirken har ligget ejendommeligt lige midt i færdselen, og den er kun ved sit kirkegårdsdige skilt fra torvegadens uro.

De fleste danske kirker er rejst i valdemarstiden, middelalderens storheds- og rigdomstid. I løbet af 1400-tallet gik en anden stor kirkebygningsbølge over landet: De gamle romanske kirker fik indbygget hvælvinger og blev udstyret med tårne, våbenhuse og sakristier. Forskellige forhold har gjort, at Skt. Laurentius i Roskilde allerede i Begyndelsen af 1200-tallet allerede havde fået hvælvinger; men den fik alligevel senere sin part af den senere middelalders byggeri. Den blev ikke så lidt forlænget imod vest og fik omkring 1500 sit prægtige, gotiske tårn.