Antvorskovgods i Kalundborg

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Ars herreds sogne

Bispens gårde

Kalundborg efter en tegning fra ca. 1600. I dag ses ingen spor efter slottet (byen er vokset hen over borgen). Til gengæld kan man se ruinerne af (Esbern Snarres?) gamle borg bag kirken mod vest. Placeringen af de nummererede huse er en rekonstruktion. Hvis webmaster har gættet helt forkert, vil han gerne have det at vide.

                                               

Antvorskov havde nogle bygrunde i Kalundborg, der lå omgivet af Ars herred.

Herred Sted Gårde Noter
Ars Kalundborg 1 Gård på Strandgaden blev 1495 solgt til klostret af Niels Brok. Vest for lå Erik Bendtsens gård. Niels Brok fik lov til at leje en af klosterets gårde i byen resten af sit liv. 1
1 Imellem de 2 ovennævnte gårde lå en lille gård, klostret havde fået af Skalm Petersen 1470. Denne gård fik Niels Brok lov til at leje resten af sit liv. 2
1 Oluf Bentsen solgte 1424 en anden gård til klostret. Den lå vest for Lødgers gård. Bentsen fik lov til at bebo en gård, klostret ejede, på Bjerget. 3
1 Gården på Bjerget, Oluf Bentsen fik lov til at bo i. 4
1 Henneke Snider solgte 1424 gården til klostret. Den lå nord for nedenstående gård. 5
1 Klostret havde fået gården af Jep Jensen, da han gik ind i klosteret. 6
1 Gården lå i strandgaden. Klostret havde købt halvdelen af gården af rådmand Jens Petersen Zelle 1468. Første halvdel af gården havde klostret fået nogle år før af Kirsten, enke efter Oluf. 7
1 Oluf Jensen gav klostret sit hus i Søgaden 1483. Han byggede en ny gård på Røsnæs på Skt. Laurentii Kirkes jord, som klostret skulle have afgift af som ejer af bygningerne. 8
1 Jep Hermansen solgte 1512 gården til klostret. 9
1 Peder Jensen solgte 1550 gården til klostret. 10
1 Peder Jensen gav gården til klostret 1487. Samtidig gav han en gård i Korsør og en i Slagelse. 11
Kalundborg som byen tager sig ud  på Resens korttegning fra 1677.

Gårde som tilhører roskildebispen

Kirken

Bispegården