Antvorskovgods i Nyborg

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Fynsk gods

Den præcise placering af klosterejendommene bygger på et skøn ud fra brevstoffet. Så hvis webmaster har gættet helt forkert, vil han gerne have det at vide.

                                               

Antvorskov havde en del grunde og huse i Nyborg, hvor der også lå et Commende, Korsbrødregården. Gården er bygget af Steen Basse, som købte to grunde på stedet, der grænsede op til præstegården. Han brød de gamle gårde ned og byggede det nuværende hus i 1430'erne.

Herred Sted Gårde Noter
Vindinge

 

Nyborg

1 Gård i  Havestræde.  
1 Borger i Odense Reinecke Tygesen pantsatte jord i bymarken til Peder Kræmmer i Nyborg 1450. Mads Jensen i Korderup skal indløse pantet 1451.  
1 Erik Friis solgte 6 agre kaldet Lådne Høje i Nornemarken til klostret 1521. Erik Vasspyd er medejer og sælger også. Det var hans morfar, som havde givet jorden til Laurits Friis, som 1486 overlod den til sin mor, Jorhed Persdatter, så hun kunne pante den til klostret til gengæld for kost og logi.
1 Provst i Assens  Jens Findsen solgte gården, som han havde købt af Oluf Orm, til Steen Basse 1405. Gården lå i Søndergade mellem præstegården og Jes Petersen Lavindsfars gård. Basse og hans hustru Helene Bjørn blev 1421 borgere i byen, så de kunne gå ind i handler. Gården indgår i den endnu bevarede Korsbrødregård i Nyborg. som hr. Steen Basse skænkede Antvorskov 1441.  

1 Jes Petersen Lavindsfar solgte 1421 sin gård mellem ovenstående og Frue Kirke til Henrik Hindesen. Denne sælger gården til Steen Basse 1422. Handelen og samdrift af gårdene bekræftes af borgmester og råd i Nyborg 1431. Gården indgår i den endnu bevarede Korsbrødregård i Nyborg. som hr. Steen Basse skænkede Antvorskov 1441.  
1 Steen Basse skænker 1427 gods til et evigt vikardømme i Mariakirkens søndre kapel i Nyborg. Gaven omfattede en gård syd for kapellet i Bredgade, som vikaren kunne bo i. Det gods, han i øvrigt stillede til rådighed for kapellet lå alt sammen på Fyn og er mærket med . Vikaren skal holde daglige sjælemesser, synge en længere messe en gang om ugen samt holde nogle fattige og peblinge (skoleelever) med mad hver dag og klæder og sko en gang om året.

Steen Basses gave til Søndre kapels alter i Nyborg

Steen Basses gave til Antvorskov Kloster.

 

 

Korsbrødregården

Nyborg som byen tager sig ud på Resens korttegning fra 1677. Her er byen blevet udstyret med kraftige jordvolde med bastioner og raveliner.