Skt. Hans Kirkegård
Skt. Hans Kirke
Hullet under risten
Kirken
Skt. Hans Kilde

                                                      

Dette er Sankt Hans Kirkegård. Der både inden i og uden for kirken fundet mange stensatte grave - og et enkelt rum, hvor kisten manglede. Ved indgangen fra gaden gennem Provstevænget, Kattesundet, er der fundet et hul under en kirke- eller færist. Man lagde sådanne anlæg ved indgange til indhegnede kirkegårde med et hul, hvor man lagde en rist over, så kun mennesker, ikke dyr og slet ikke svin kunne komme ind og rode i gravene. Der var også færiste ved indgangen til kirkegårdene ved Sankt Laurentii Kirke og Domkirken.