Skt. Hans Kirke
Skt. Hans Kirke
Begravelser
Kirken

Kilden

                                                          

Ved Tuttesti nær kirken udspringer Skt. Hans Kilde.

Den 11 m dybe kildebrønd blev renset op i 1834, og der blev fjernet dynd og affald svarende til 6 m. I affaldet skjulte sig en stor del keramik fra middelalderen (mest 1300-tallet), skår, kar og hele kander. Keramikken fortæller, at kilden har været regnet for en helligkilde, hvor syge kunne valfarte til, drikke af eller bade det syge sted med det undergørende vand og blive helbredt. Der har været den skik, at man bagefter slog keramikken itu og smed resterne ned i (ønske-)brønden. Og derfor var der så mange potteskår.

Når man var færdig med kildevandet, var det naturligt at gå ind i den nærved liggende kirke for at bede, for at ofre (penge-)gaver. Eller var man blevet helbredt, kunne man vende tilbage til stedet og ofre i kirken som tak.

Når Skt. Hans Kilde (og Hellig Kors Kilde) blev anset for - ene af de mange kilder i Roskilde - at have undergørende virkning, kan det skyldes navnet. For Skt. Hans var Johannes Døberen, og man mente, at især på Skt. Hans Dag (24. juni: Vi fejrer stadig Skt. Hans Aften) var kildevands kraft stærkest.