1585                Sømme Herredsting
Byting
Et tingsted

Billedet viser herredsseglet fra 1643.

Landsting

Sømme herred

Rettergang for herredets bønder blev udført af herredsfogeden, og retsstedet for Sømme Herred var i middelalderen i Bondetinget. I 1585 flytter Frederik II tinget til Bistrup, for det er her avlsgården til Roskildegård, lenets hovedgård, ligger.  De fleste bønder i omegnen, som jo tidligere hørte til bispegodset, hører nemlig under Roskildegård Gods, senere Bistrup Gods. Galgen for Sømme Herred lå ved Frederiksborgvej i skellet mellem Roskilde og Himmelev Sogn.

Med Christian II's nye landlov 1522 blev der også lavet nye regler for retterting på landet. Lensmanden skulle udvælge en herredsdommer og to andre dannemænd, der skulle sige dom. En herredsskriver skulle nedskrive, "hvad som dømt bliver, og vidner og andet, hvad som for dom sker". Almuens urgamle indflydelse på retslivet blev trængt tilbage. Alle de mange små landsting rundt om blev nedlagt; kun et for Jylland, et for Fyn, et for Sjælland og et for Skåne blev bevaret. I de byer (for Roskilde og Sjælland i Ringsted) hvor disse blev holdt, skulle borgmester og råd samt menige borgere på et belejligt sted "lade opbygge slig et hus der i deres by, som sager skulle høres og berettes udi for Vor landsdommer". I Viborg skyndte man sig at lade landstinget mødes på byens rådhus. Allerede 11. januar 1522 blev der sagt dom på "Viborg landstings rådhus". Så var den sag klaret. Tingstedet i Ringsted for Sjælland lå i tilknytning til det gamle kloster ved Skt. Bendts Kirke.