1225

 

Bisp Peder (Jakobsen) tager på korstog, men når kun til Flandern, hvor hans skib strander. Han dør og begraves i Belgien. Endnu en af Hvideslægten, Niels Stigsen, vælges som biskop.

 

  

Rane, som senere som dominikanermunk skulle blive den første Provincialprior over prædikebrødrene (Sortebrødrene) i Dacia (Danmark/Norden), blev dekan i Roskilde.  

Duebrødre præbende grundlægges som et fond. Det ejede mest gods i Ramsø herred. Præbendet ejede 4 ejendomme i Roskilde By.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle