1335             Skt. Knuds Gilde
Skt. Knud (konge)

Skt. Knud (hertug) og gildesbrødre

Gildevæsenet

                                                                             

Segl for Skt. Knuds Gilde i Slesvig. Der findes intet segl fra gildet i Roskilde. Skt. Knud her er nok "Knud Hertug" (Knud Lavard). Men mange Skt. Knudsgilder  (således gildet i Roskilde) havde den anden Knudshelgen, "Knud Konge" (Knud den Hellige) som værnehelgen - og nogle havde dem begge.

Skt. Knudsgildet i Roskilde havde et Skt. Knuds Alter i Domkirken og ejede bl.a. nogle stenboder (stenhuse) beliggende i Skt. Olai Sogn ved Torvet (d. v. s. Algade, nu nr. 9) og tæt ved rådhuset. Man ejede ligeledes boder i Skt. Laurentii sogn på nordsiden af Skomagergade. Der eksisterer et brev, hvor en adelig enke "for sine seels leskelse aff pine" giver en gård for at blive søster i gildet og nyde godt af dets messer og andre gode gerninger. Ved alteret blev der holdt sjælemesser for afdøde gildebrødre og -søstre i det hele taget.

Skt. Knuds-gilderne var ofte købmændenes yndlingsgilder, men der var også håndværkere i dem. Skt. Knuds Gilde var nok det ældste i Roskilde og går i hvert fald tilbage til 1300-årene. 1335 nævnes Gynceke den ældre som oldermand for gildet.