1335

Skt. Knudsgildet (for borgere og kirkefolk) nævnes.

Skt. Knudsgildet driver Skt. Knuds alter i domkirken, og det ejer boder rundt omkring i byen, bl.a. en række boder på nordsiden af Skomagergade.

Johan af Plön, greve af Holsten, har Sjælland i pant for store lån, han har ydet danske konger. Han lader slå mønt i Roskilde. Mønten er af ringe værdi.

Svogrene Gynceke Klausen og Jacob Gudmundsen undertegner en kontrakt i anledning af, at deres "far" Klaus Gyncekesen var død. Klaus var bror til byens senere borgmester, Gynceke den ældre, som dette år nævnes som oldermand for Skt. Knuds Gilde, var velhavende ligesom denne, og han testamenterede godsgaver til et kloster i Holbæk og lod sig begrave i Gråbrødrenes Kirke. De to svogre, en søn og en svigersøn af afdøde Klaus, aftalte, at enken efter Klaus fik overladt den gård, hvor parret havde boet "med alle dens tilliggender, nemlig stuehuset, badstuen og alt andet". Den gård, der er tale om, kendes ikke bestemt, men det kan sagtens være Algade 8, som medlemmer af slægten senere ejer. Det er første gang, at der nævnes en badstue i Roskilde. Der er nu snarere tale om en gård Algade 18 i Skt. Mikkels sogn, for der bor enken nogle år senere.

Roskildebispen Johan Nyborg udsteder afladsbreve til gavegivere til det brændte Skt. Agnete kloster. Og én helligdag om året skulle der samles ind til klosteret i alle sognekirker.

Kildebrønde præbende (Tune herred)  grundlægges. Det hed oprindelig Vasby efter byen i Smørum herred. Det er et af de ældste 8 præbender fra før 1074. 9/12 1335 blev Kildebrønde Kirke lagt under præbendet, som derpå skiftede navn.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle