1310

Bisp Oluf opfører Vor Frue Kapel på Domkirken (kapellet blev revet ned 1774 for at gøre plads for Frederik V.´s Kapel).

 

Kapitelhuset får en tilbygning mod vest.

Roskilde mellem Røde Port og Allehelgensgade brænder, herunder 5 kirker og Gråbrødre Kloster. Det er Yngre Sjællandske Krønike, der beretter, at "højre del af byen brænder".

  

Dekanen  Oluf Bjørn nævnes 17/4 i forbindelse med, at han er tutor for Skt. Jørgens Hospital.

Genopbygningen af byens "højre del" må betyde, at den røde teglsten vinder frem i dette område. Dels er borgerne stadig velhavende, dels er tegl et bedre værn mod brand end træ og bindingsværk.

To døtre af Jens Sjællandsfar d.y. og hans kone Cecilie går i Agnete kloster og medbringer en gård i Værløse (Fakse herred).

Clara kloster mageskifter sin mølle ved Røde Port til Vor Frue kloster  mod til gengæld at få Korsmøllen og Strandmøllen. Frue kloster afstod senere møllen til Helligtrekongers kapel (derfor navnet Korsmøllen).

Helligtrekongers alter blev oprettet. Det havde gods i 4 herreder med hovedparten i Horns (Skibby) og Sømme (Kamstrup). Oprindeligt var der også gods i Lynge og Smørum herreder, men det blev mageskiftet bort. Desuden ejede alteret gårde i Roskilde.

Kannikken Adam Bosen opretter også et alter, men om det ved vi kun, hvor det lå i kirken.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle