Kapitelboliger
Kapitelboliger

Kort

                                          

Billedet her er fra Resens kort over Roskilde fra 1677. Der vises en del (tidligere) kannikkeboliger i Domkirkens nærhed.

Ærkedegnens bolig har nummer 37-38 og lå syd for Domkirken (i modsætning til de andre prælaters). Den voldsomme ildebrand, som ramte Domkirken og mange byhuse i 1282 startede i ærkedegnens køkken, så oprindeligt lå boligen meget tæt på kirken. Efter branden flyttedes bygningen over på den anden side af Fondens Bro og kom til at ligge i det, der i dag er grønt område mellem Amtsgymnasiet og Byrådskontoret (tegningen).
     Dekanen har haft sin bolig øst for Regenssti og tæt på Domkirken. Det kan være over for skolen nummer 36.
          Kantoren boede tæt ved Domkirken nord for denne, hvor Meiercrones Stiftelse ligger i dag ved nummer 36 på kortet (lige efter reformationen kaldtes grunden her for Kantorhaven). Succentoren boede først ved Fondens Bro, men flyttede senere til Skolegade (5) nord for Lille Maglekildestræde. (36 er også Domskolen).
   Domprovsten boede tæt ved Domkirken ved nummer 34 nord for på den grund, hvor Domprovstegården ligger stadigvæk.
    I det nuværende Konventhus nord for Domkirken - det eneste middelalderhus bortset fra kirkerne, der står i Roskilde endnu - har der muligvis også boet kannikker. Det ligger ved nummer 34. Her kan der dog også have ligget et bronzestøberi.
        Det gamle Konventhus nord for Domkirken - nedrevet 1811 - har der også boet kannikker. Det er nummer 34

  De "menige" kannikker har boet ud i byen i huse, som ejedes af de altre, de stod for. Flere af disse kannikker har været ivrige ejendomshandlere, og for kirken havde deres købelyst den fordel, at de, når de døde (barnløse, som de jo var og skulle være) testamenterede deres opkøb til nogle af kirkens fonde. En kendt opkøber er kannik Peter Reberg i slutningen af 1400-årene.