1708             Meyercrones Stiftelse
Henning de Meyercrone
Den nye bygning

Schrøder-familien

                                                                                

Stiftelsen blev grundlagt 1708. I følge sagnet skulle enken efter Henning de Meyercrone, Christiane Schrøder, have fået et tip om at opføre stiftelsen til fordel for (til at begynde med kun 2, men der skulle efterhånden blive plads til 8) fattige enker, fordi en smed en nat var en tur i helvede og der mødte den tidligere gesandt i Paris, hendes mand, i færd med et parti skak med selveste fanden. Meyercrone bad smeden hilse sin Christiane og sige, at ofrede hun gode gaver på de fattige, så kom hendes afdøde mand nok til et bedre sted i det hinsides, end hvor han opholdt sig lige nu.
Meyercrone købte en grund af Christianes mor, Eva Schrøder, som  lå nord for domkirken, hvor der tidligere havde været prælatbolig for kantoren. Der lå et mindre hus, som blev kaldt Kantorhaven, og dette hus blev nyindrettet, så der kunne bo 2 enker. Stiftelsen blev  bestyret af Christiane Meyercrone, til hun døde 1738. Efter hendes død overtog hendes søsterdatter Marie Christine Meyer bestyrerjobbet, og det var hende, der 1739 sørgede for, at stiftelsen fik en fundats.

Stiftelsen blev udvidet med en ny bygning 1833.