1413

  

Margrethe I.´s kiste fjernes af hendes ven, roskildebispen Peder Jensen Lodehat, fra klosteret i Sorø og overføres til Domkirken. Hun genbegraves ved en stor kirkefest, hvor kirken får mange fine gaver, bl.a. alterkalke og dronningens kjole.

Algade 8 kan rekonstrueres ud fra spor efter bygninger på de to grunde. Fra dette år stammer det første skøde på nr. 8. Ejeren på denne tid  sælger huset til borgmester i Roskilde Ingwar Anderss.

Agnete klosters priorinde er måske stadig Kristine Henriksdatter. Den evige vikar Jens Jacobsen bliver forstander.

 

Roskildes provst, Christian Henningsen, bliver biskop i Ribe. Næste kendte provst er Jens Pedersen Jernskæg.

1413 annekterer Skt. Jacobs præbende Betlehems kapel, hvorved præbendet får meget gods i Greve og opkaldes efter landsbyen. Det kaldes dog undertiden også Betlehems præbende. Godset er fordelt på 4 herreder, mest i Tune herred. 

Maria Magdalenes alter oprettes. Det havde gods i 5 herreder med hovedparten i Flakkebjerg herred. Desuden ejede alteret gårde i Roskilde.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle