Borgmestre før 1660

År Navn Kendt for
1336 Petrus Hamingii/Peter Henningsen Benævnes proconsul (rådmand?). Optaget på kapitlets anniversarieliste som død 23/2 1336.
1340 Johannes Brunus / Jens Brun Benævnes proconsul (rådmand?). Optaget på kapitlets anniversarieliste som død 27/8 1340.
Før 1349 Bent Bille Borgmester af adelig herkomst født før 1316.
1354 Albertus Grota / Albert Grot  Benævnes proconsul (rådmand?). Optaget på kapitlets anniversarieliste som død 22/8 1354.
1349-56 (evt. længere) Gynceke den ældre Oldermand for Skt. Knudsgildet, ejer af Falkendal, stifter af Skt. Vilhelm Alter, borgmester.
Ca. 1390 Mogens Pedersen Lang Borgmester.
1400

Bent Clausen Bille

Han var af slægten Mule og var tidligere foged (1390).
1413 Ingwar Anderss  Borgmester. Bevidner, at Jens Joensen skøder gård i Skt. Hans sogn til Niels Olufsen.
1413 - efter 1415 Jacobus Petri / Jeppe Petersen Borgmester sammen med Ingvar Andersen. Bevidner, at Jens Joensen skøder gård i Skt. Hans sogn til Niels Olufsen. Med til at grundlægge Maria Magdalena Alter. Død 3/1 1421.
1423 Inguarus Andree / Ingvar Andersen  Benævnes proconsul (rådmand?). Optaget på kapitlets anniversarieliste som død 27/11 1423.
1429 Jens Mathiesen Borgmester. Han bevidnede 1429, at Niels Olufsen solgte sin gård i Skt. Hans sogn til Esrum Kloster.
1436 Ingvar Karlsen Borgmester. Han er sammen med giveren Niels Esbernsen Billes slægtninge vidne på indstiftelsesbrevet vedrørende Katrine yngre Alter.
Ca.1460 Bo Jensen Borgmester. Far til Jens Boesen.
1468 Henrik Bonskot Han besegler sammen med rådmænd og fogeden et skøde skænket til et alter i domkirken. 
1475-1503 Jens Kruse Borgmester. Optræder ofte som vidne på tinge.
1491 Olaf Jepsen Borgmester sammen med Jens Kruse. Bekræfter smedelavets skrå 1491. Er 1468 nævnt som foged.
1496 Henning Jensen Borgmester som bevidner en overdragelse af residens til alter i byen.
1503-22 Jens Boesen Borgmester. Gift med datter af Jens Kruse.
Ca. 1530 Villom van Seygen Konen Dorethe blev som enke brændt som heks. Han var borgmester i 1530'erne.
1557  Henning Borgmester.
1634-43 Gert Schrøder Borgmester og købmand.
1643-65 Herman Schrøder Borgmester og købmand.
1645,1651 Christen Steensen Hans søn dør dette år p.gr.a. fejlmedicinering fra Domapoteket.
1665- Bernt Meyer Borgmester og købmand.
Rådhuset
Fogeder før reformationen
Fogeder efter reformationen

Borgmestre under enevælden

Listen her er, som det fremgår, ikke komplet, og måske kan den ikke blive det. Men ved du noget, jeg ikke ved, vil webmaster gerne kontaktes.