1468

Fogeden Oluf Jepsenborgmesteren Henrik Bonskot, rådmanden Jens Kruse og 4 andre rådmænd besegler  på et møde på bytinget skødet på en ejendom, som var skænket til Skt. Mikkels Alter i domkirken.

  Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle