1491

Smedenes lavsskrå (regler for smedelavet) godkendes af borgmestrene Jens Kruse og Olaf Jepsen samt byfogeden Henning Jepsen. Reglerne er sikkert meget ældre, der er mange af dem (65), og de er bevaret. Smedenes lavshus lå i Hersegade.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle