Bispegods i Sømme herred

Borge i området: Nebbe, Bistrup

Nebbe Slot

Bistrup
Bispegods

Indtægter af Roskilde by

Kirker i herredet

                                                                                 

Alt bispegods i Sømme herred hørte under det såkaldte fadebur. Det vil egentlig sige køkken, men det betød det regnskab, som hørte under bispens daglige husholdning, som havde hovedsæde på bispegården, nu og da på Bistrup. Efter reformationen blev Roskilde fadeburslen og Bispegårdslen forenet med Harritsborg til Roskildegårds Len

Fadeburet havde gods i en del herreder:

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit D "Semmeherritt. Waldborgsherritt". Her er gods nævnt, som ikke er omtalt i jordebøgerne. Østrup ved Herringløse er ikke omtalt i jordebøgerne. 

 

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme

Bistrup

(Skt. Jørgensbjerg)

                          

Sigerstrup 

                     

1

Ærkedegn Niels Bille mageskifter gården med bisp Peder 1412. Bispen gav Niels en gård i Volborg. 

Brev D.2
1

Mageskifte mellem bisp Jens og Agnete Kloster, hvor bispen får gården, klostret bispetiende i Ramsø.

Brev D.7
Herslev Nebbe 2=4

               

Nebbe Slot: Se Nebbe 

                                                                                                                                

-

Kirkernes bispetiender blev afregnet, som det fremgår her:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Sømme Jyllinge ?
Herslev Fadeburet i Roskilde
Kornerup
Gundsø
Svogerslev
Glim
Fløng
Himmelev
Ågerup
Bistrup
Kirkerup
Hvedstrup
Roskildes kirker