1508

Der udbryder en mindre brand i Domkirken.

Efter branden bekoster bispen Johan Jepsen Ravensberg 3 nye klokker til kirken, hvoraf den ene, stormklokken stadig hænger i nordre tårn.

Mads Eriksen (Bølle) bliver forstander for Skt. Agnete kloster. Alle klosterets breve (frem til 1410) er skrevet på latin, men da han ikke magter dette sprog, får han de gamle breve oversat til dansk. Birgitte Oxesdatter er stadig priorinde

Agnete Kloster får nye klosterregler. Der måtte maximalt være 30 søstre. Det var der nu også: 6 lægsøstre (som arbejdede i køkken og stegers) og 25 korsøstre. Og der blev bragt orden i de rodede forhold.

Forstander på Skt. Agnes Kloster Mads Eriksen Bølle får lavet en jordebog og sørger for, at der også laves regnskaber.

Antonii alter oprettes. Det ejede beskedent gods i 2 herreder, Horns og Volborg. Desuden ejedes gårde i Roskilde By. Alteret til Skt. Antonius er det sidste alter efter det, vi kender til, som blev grundlagt i Roskilde domkirke.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle