1521

Christian II udsteder en forordning, som påbyder, at der for hver 2 mil "alfare vej" på Sjælland (altså efter ca. 14 km fra en by, skal oprettes en kro, så de rejsende kan få herberge, mad og drikke. Roskilde Kro mellem København og Roskilde og Osted Kro mellem Roskilde og Ringsted kan føres tilbage til dette påbud.

Anne Nielsdatter, enke efter Hans Griis, solgte 9/5 1521 to gårde i Roskilde til Antonii alter. Det var en grund i Hersegade og en gård, lejet ud til Laurids Skriver.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle