1522

Christian II udarbejder en nye skolelov. Det er uvist, om den er slået så meget igennem.

Christian II udarbejder en nye lands- og bylov. Roskilde får status som stedet for højesteret i ægteskabssager. Det er nok domkapitlet, som har fungeret som rigets højeste ret i disse sager.

Roskildebispen Lage Urne forhandler sammen med århusbispen Ove Bille og Albert Jepsen Ravensberg for Christian II med Lübeck om at få fred. De kræver, at Lübeck ikke må hjælpe svenskerne, som under Gustav Vasa har gjort oprør mod Christian og afsat ham som svensk konge. Forhandlingerne ender uden resultat, krigen fortsætter og det hele ender med, at også den danske adel afsætter Christian og vælger hans onkel Frederik som ny konge.

En dreng på 13 år, Søren Jensen, dræber en jævnaldrende kammerat. Han flygter ind i Sortebrødreklosteret og får derved kirkens beskyttelse, så han ikke kan straffes. Da han havde været der et år, blev han af prioren tvunget til at aflægge munkeløfte - så klosteret havde et formål med at holde drengen med kost og klæder. Da munkeløftet var aflagt, søgte Søren Jensen om pavens tilladelse til at måtte blive verdslig præst, altså søge et embede uden for klosteret. Sådan kunne retssystemet også fungere.

Jens Boesen holder op med at være borgmester.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle