1523

Byens bedste bygninger plus nogle kirker, som ikke genopbygges, brænder. Domkirken rammes ikke.

Mette Iversdatter Dyre er stadig forstanderinde for Agnete Kloster, men priorinden Anne Willums afløses af Anne Pallesdatter.

 

Skt. Budolfi Kirke brænder også. Den genopbygges ikke.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle