1524

Skt. Lucii-gildets fortegnelse over nyindtrådte medlemmer slutter dette år. Gildevæsenet i tilknytning til helgendyrkelsen er ved at ophøre, som reformationsrøret nærmer sig Roskild

Der er igen en mindre brand i Domkirken.

Der er stor uro på Sjælland over Christian II's dårlige mønt, klippingene, og rigsrådet udsender et brev til alle lensmænd om, at det skal indskærpes, at man ikke må sælge eller købe bønder. Man afskaffede altså det forhadte vornedskab, som kun fandtes på Sjælland. Man sendte dog samtidig et brev til Lage Urne, hvor man fortalte, at brevet til lensmændene var den eneste måde, rådet og kongen, Frederik I., troede, de kunne dæmpe gemytterne på. Man bad dog biskoppen sammen med de sjællandske rigsråder overveje, "om I anderledes kunne stille almuen". De kunne ikke finde på noget bedre, men alligevel blev brevet til lensmændene ikke læst op. Vornedskabet bestod.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle